Tagi Archiwum: ubezpieczenie

Pakiet medyczny dla kredytobiorców Allianz Banku

Kolejne, po Koncie z Pensją, innowacyjne połączenie produktu finansowego w ramach bancassurance proponuje swoim klientom Allianz Bank. Otóż osoby, które zdecydują się zaciągnąć kredyt gotówkowy w kwocie nie niższej niż 10 000 złotych z okresem spłaty wynoszącym minimum 36 miesięcy wraz z wykupionym ubezpieczeniem (fakultatywnym!!!) mogą skorzystać z usług dostępnych w placówkach medycznych współpracujących z Allianz. W ramach tychże usług dostępne są m.in. odwiedziny u lekarzy internistów i lekarzy rodzinnych. Allianz Bank po swoich perypetiach związanych z wejściem na rynek w czasie dekoniunktury, nieoczekiwaną zmianą prezesa stawia kolejny bardzo udany krok na swojej bankowej drodze – oby tak dalej!

Szczegóły na www.allianz.pl

Bancassurance PKO BP i Generali

Począwszy od maja 2009 r. posiadacze i współposiadacze rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych Superkonto prowadzonych w PKO Banku Polskim mogą korzystać z nowego ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) przygotowanego we współpracy z Generali TU SA.

Zakres ubezpieczenia zapewnianego dla klientów PKO BP obejmuje śmierć, całkowite inwalidztwo oraz trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, a także dostęp do całodobowej infolinii medycznej i rodzinnej. Ochrona ubezpieczeniowa działa na terenie całego świata.

W ramach oferowanych świadczeń Generali pokrywa również koszt pobytu ubezpieczonego w szpitalu, jeśli pobyt w celu leczenia następstw nieszczęśliwych wypadków trwa min. 21 dni. Generali pokrywa także koszt wizyty lekarza specjalisty, jeśli ubezpieczony po pobycie w szpitalu będzie potrzebował dodatkowej konsultacji. 

W przypadku śmierci ubezpieczonego wskutek NW, uposażony otrzyma – w zależności od okoliczności zajścia zdarzenia – świadczenie w wysokości 10.000 – 15.000 zł. Wartością dodaną do ubezpieczenia NNW jest możliwość skorzystania z infolinii medycznej i rodzinnej działających w systemie całodobowym przez 365 dni w roku. Zakres dostępnych informacji obejmuje m.in. dane dotyczące:

  • państwowych oraz prywatnych placówek medycznych,
  • szczepień lub innych wytycznych związanych z wyjazdem za granicę,
  • informacji farmaceutycznych o zasadach przyjmowania leków,
  • informacji medycznej o danym schorzeniu, zastosowanym leczeniu oraz o nowoczesnych metodach leczenia.

Dzwoniąc na numer infolinii, ubezpieczony może również dowiedzieć się więcej na temat świadczeń emerytalnych, rentowych, chorobowych, wypadkowych, rehabilitacyjnych, a także o zasiłkach czy placówkach edukacyjnych.

źródło: witryna internetowa www.generali.pl

Aby bezpłatnie  porównać produkty finansowe kliknij tutaj. 

Ubezpieczenie do kredytu obowiązkowe?

Bardzo sprytny chwyt wykorzystuje obecnie Getin Bank.
Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem nie można żądać od kredytobiorcy zakupu ubezpieczenia do kredytu (w tym konkretnym przypadku gotówkowego). Jaki “trik” wykorzystuje Getin? Otóż zgodnie z wewnątrzbankową regulacją (informacja pozyskana od… pracownika call-center tego banku!) do wszystkich kredytów konsumpcyjnych obligatoryjnie należy zakupic (przez klienta) ubezpieczenie. Bank komunikuje to w ten sposób:

“w przypadku nie przedstawienia bankowi poręczyciela do kredytu należy zakupić ubezpieczenie będące substytutem tego zabezpieczenia”

Wiadomo – kto w tych czasach zechce być poręczycielem (żyrantem jak mawiają niektórzy)? Obecnie łatwiej jest, by podwinęła się noga kredytobiorcy głównemu i zaczyna się kłopot…

Pomysłowi ci product-managerowie z Wrocławia :)

PS: oczywiście ubezpieczenie jest kosztowne, a zakres jego ochrony stosunkowo niewielki…

Apropos ubezpieczeń oferowanych do kredytów gotówkowych

Banki dramatycznie wręcz poszukując źródeł pozaodsetkowych przychodów (będąc jednocześnie ograniczanymi maksymalnymi wartościami zapisanymi w tzw. Ustawie antylichwiarskiej) wydaje się, że odnalazły przysłowiową złotą kurę – ubezpieczenie (najczęściej dobrowolne, chociaż są wyjątki, ale o tym innym razem) do kredytu gotówkowego. Ubezpieczenie kredytobiorcy nie jest brane pod uwagę przy obliczaniu RRSO, więc wszystko wydaje się nie mieć słabszych punktów…

a i owszem takowe są!!!

Wspomnę chociażby o tym najważniejszym – mianowicie we wszystkich (jeżeli się mylę obiecuję puścić to na czołówce bloga:)) ubezpieczeniach kredytobiorcy są górne ograniczenia dotyczące wieku – co przy tych nienegocjowalnych indywidualnie produktach (są to produkty ubezpieczyciela a nie banku) jest barierą nie do obejścia… Najczęściej górną granicą wieku jest ukończony 70.rok życia. A co dla starszych osób? Niestety nie ma jeszcze ofert – na co grzecznie czeka cała rzesza emerytów i rencistów, skądinąd bardzo rzetelna grupa klientów…

O czym się nie mówi przy “najlepszych” ofertach kredytowych na rynku…

Większość niezależnych porównywarek finansowych, które opracowują zestawienia dotyczące najlepszych kredytów gotówkowych przyjmuje pewne założenie, które są zupełnie przyzwoicie określone, tj. np. kredyt w wysokości 5 000 zł na 12 miesięcy dla klienta banku. Podsumowaniem porównania jest podanie informacji na temat wysokości comiesięcznej raty oraz wielkości Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania (tzw. “RRSO”). Otóż przy najlepszej dostępnej obecnie na rynku ofercie kredytu gotówkowego “Kredyt Plus” oferowanego w Volkswagen Bank Polska mamy pewien subtelny niuans, który ma duży wpływ na wynik końcowy…

Otóż przy tym produkcie obligatoryjnym jest (czyli obowiązkowym dla każdego) skorzystanie z ubezpieczenia (oferowanego przez Cardiff), które to kosztuje 0,071% kwoty kredytu * liczba rat kredytu (czyli dla kredytu na 6 lat suma składki ubezpieczeniowej wynosi… ponad 5%!!!) – ubezpieczenie oczywiście płatne jest z góry za cały okres ochronny (w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu trzeba zgłosić ów fakt do ubezpieczyciela, który ma obowiązek zwrócić nam część składki za niewykorzystaną ochronę ubezpieczeniową), ponadto drugą kwestią, która nie jest komunikowana jest to, że prowizja za udzielenie tegoż kredytu zawsze jest kredytowana, więc to kolejna wartość, o którą podniesiona zostanie kwota naszego kredytu w VW Bank Polska. Pamiętajmy również o tym subtelnym niuansie, że do wyliczania RRSO bierzemy pod uwagę jedynie ubezpieczenie kredytu a nie kredytobiorcy, więc zawsze zwróćmy uwagę, co zostało wzięte do wyliczeń i jakie są całkowite koszty kredytu (rata kredytu plus ewentualna składka ubezpieczeniowa…)

Strzeżmy się, nadchodzą czasy, gdy przy spadających stopach procentowych banki skorzystają z każdej okazji by maksymalnie zarobić na “współpracy z klientem”…

Najdziwniejsze nazwy prowizji i opłat bankowych

Niniejszym ogłaszam konkurs na najgłupszą nazwę opłaty/prowizji pobieranej przez banki. Nad nagrodą jeszcze pomyślę, może będzie to sprezentowanie laureatowi kwoty przypadającej na daną daninę?

Poniżej moi faworyci:

1) Prowizja przygotowawcza (Bank Millennium)
2) Prowizja za administrowanie zabezpieczeniem spłaty kredytu w formie ubezpieczenia (BGŻ)
3) Sprawdzenie dostępnych środków na ROR w sieci własnej bankomatów (BZ WBK)
4) Bankowy rachunek nieoszczędnościowy dla osób fizycznych nie prowdzących działalności gospodarczej [rachunki otwierane do dnia 14 lipca 2005] (PKO BP)
5) Za wystawione zezwolenia na wykreślenie z księgi wieczystej zabezpieczonych hipotecznie wierzytelności z tytułu pożyczek udzielonych przez zlikwidowane instytucje kredytowe w zakresie udzielonego pełnomocnictwa przez Ministra Finansów (PKO BP)
6) Przedpłaty na nabycie samochodów osobowych – cesja praw do rachunku przedpłaty na nabycie samochodu osobowego (PKO BP)
7) Prowizja za przeliczenie wysokości rat kapitałowych, kapitałowo-odsetkowych i/lub skrócenie okresu kredytowania przy cześniejszej spłacie części kredytu (Pekao S.A.)
8 ) Opłata administracyjna stanowiąca koszt pozyskania danych [w zależności od rzeczywistych kosztow] (Eurobank)

i tak dalej…

Czekam na Wasze propozycje.

Ubezpieczenia do pożyczek/kredytów gotówkowych

Kto nie musi niech się strzeże! Banki kusząc niższym oprocentowaniem nominalnym pożyczki/kredytu gotówkowego w przypadku skorzystania z oferowanego do produktu ubezpieczenia de facto pobierają od nas dodatkową opłatę w postaci składki ubezpieczeniowej (nieujmowane w kosztach branych pod uwagę przy wyliczaniu Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania). Tajemnicą poliszynela jest to jak znikomy odsetek klientów, którzy zgłaszają wystąpienie zdarzenia, przed którym rzekomo chroni ubezpieczenie, którym rzeczywiście wypłacane są środki. Są to promile całkowitej ilości ubezpieczonych!!! Składka zazwyczaj pobierana jest z góry za cały okres kredytowania, a jej wysokość stanowi iloczyn ilości rat pożyczki/kredytu oraz wspólczynnik określany przez bank jako część kwoty udzielonej kwoty (najczęściej około 0,3% kwoty). Zdarzają się więc przypadki, że ubezpieczenie to (kredytowane, czyli mamy wicej do spłaty) stanowi nawet 15% kwoty pożyczki/kredytu!!! Oczywiście w przypadku wcześniejszej spłaty mamy prawo (niewielu z niego jednak korzysta…) do zwrotu składki za niewykorzystany okres ochrony (analogicznie jak w AC samochodu). Strzeżmy się więc atrakcyjnych pakietów ubezpieczeniowych.