Tagi Archiwum: Prezes

Potencjalni kandydaci na Prezesa Zarządu PKO BP

Po tym jak Rada Nadzorcza odwołała Prezesa Zarządu PKO BP p. Jerzego Pruskiego oraz jednego z Wiceprezesów (p. Mirończuka odpowiedzialnego za transakcję kupna AIG Banku Polska) oraz tym, że nieoficjalnie mówi się o odwołaniu całej Rady przez Ministra Skarbu zwołany zostanie konkurs na stanowiska na które jest aktualnie wakat (pełnienie obowiązków Prezesa powierzone zostało p. Wojciechowi Papierakowi 0 dotychczas Wiceprezesowi Zarządu odpowiedzialnemu za Obszar Rynku Detalicznego) ruszyła kolejna fala spekulacji kto ma wyścigu o to stanowisko największe szanse… Żelaznym kandydatem jest (a jakże:)) p.Sławomir Lachowski, a wśród pozostałych kandydatów wymieniani są m.in. Rafał Juszczak, Jacek Obłękowski i Igor Chalupec. Jak skończy się ta saga wygrajzbankiem oczywiście będzie informował na bieżąco.

Nowy Prezes Allianz Bank

 

Potwierdziły się spekulacje www.wygrajzbankiem.pl mianowicie pan Jakub Papierski w dniu 11 maja 2009 został powołany na stanowisko prezesa zarządu Allianz Bank Polska SA. 

Jakub Papierski jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ma licencję Chartered Financial Analyst (CFA). Uczestniczył także w studiach doktoranckich w SGH (1998-2000).

Nowo mianowany prezes ma wieloletnie doświadczenie zdobywane w instytucjach finansowych. Karierę zawodową rozpoczynał w 1993 roku w firmie konsultingowej Pro-Invest International. W latach 1995-96 pracował w Domu Maklerskim ProCapital, a następnie w Creditanstalt Investment Bank. W marcu 1996 roku rozpoczął pracę w Deutsche Morgan Grenfell/Deutsche Bank Research zajmując się sektorem bankowym w Europie Środkowej i Wschodniej. 

Od listopada 2001 do września 2003 roku pracował w Banku Pekao SA jako Dyrektor Wykonawczy Pionu Finansowego, nadzorując bezpośrednio politykę finansową i podatkową Banku, systemy informacji zarządczej oraz skarb i zarządzanie portfelami inwestycyjnymi. Był także członkiem Komitetu Zarządzania Aktywami i Pasywami oraz Komitetu Finansowego przy Radzie Nadzorczej Banku. W październiku 2003 r. objął stanowisko Prezesa Zarządu Centralnego Domu Maklerskiego Pekao SA, a od września 2006 pełnił jednocześnie funkcję wiceprzewodniczącego w Radzie Nadzorczej Pioneer Pekao TFI S.A. 

Jakub Papierski jest Przewodniczącym Rady Programowej Akademii Liderów Rynku Kapitałowego przy Fundacji im. Lesława Pagi.

Obowiązki prezesa zarządu Jakub Papierski obejmie oficjalnie po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego.

Informacja na bazie komunikatu z firmy Allianz.

Koniec podróży – czas wrócić do pracy?

Życie kocha przypadki.

Przypadkiem Jerzy Pruski skonfliktowany ze Sławomirem Skrzypkiem opuszcza NBP.

Przypadkiem Jerzy Pruski obejmuje stery w największym polskim banku.

Przypadkiem z BRE Banku odchodzi Sławomir Lachowski.

Przypadkiem Wiceprezesem PKO BP zostaje pan Wojciech Papierak.

Przypadkiem wybiera się w trwająca blisko 100 dni podróż życia http://www.slawomirlachowski.pl/lang/pl/2009/04/msl-panamericana2009_koniec-wyprawy/

Przypadkiem po skończonej podróży powracają plotki o przejściu Lachowskiego do PKO BP, Pruskiego do MFW itd.

Kochamy polskie przypadki :)

Zmiany kierownictwa PKO BP czas zacząć?

Wymiana części Rady Nadzorczej, nowi dyrektorzy zarządzający, nowy skład Rady, ponowne spekulacje medialne na temat przyjścia do banku p. Sławomira Lachowskiego (twórcy sukcesu detalu w BRE Banku) znowu intrygują opinię publiczną. Co z tego wyniknie – zobaczymy? Póki co konserwatywna ręka Prezesa Pruskiego wciąż rządzi w PKO BP, przygotowywane megaszczegółowe analizy (quasi-naukowe) póki co nie zostaną zastąpione biznesplanami z nowatorskimi pomysłami…

Poniżej notka informująca o zmianach w banku:

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna informuje, że Skarb Państwa, jako Uprawniony Akcjonariusz, na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Banku ustalił liczbę członków Rady Nadzorczej na 7 osób.

Ponadto Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKO BP SA – zwołane na dzień 6 kwietnia 2009 r. , a kontynuujące obrady w dniu 20 kwietnia 2009r. – na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 Statutu Banku powołało w skład Rady Nadzorczej PKO BP S.A.: Cezarego Banasińskiego, Jacka Gdańskiego, Błażeja Lepczyńskiego, Jerzego Stachowicza.

Zgodnie z podjętymi uchwałami Cezary Banasiński, Jacek Gdański, Błażej Lepczyński, Jerzy Stachowicz zostali powołani z dniem 20 kwietnia 2009r.

Skarb Państwa, jako Uprawniony Akcjonariusz na podstawie § 12 ust. 1 Statutu PKO BP S.A. wyznaczył Błażeja Lepczyńskiego – na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku do końca obecnej kadencji.

Informacje o powołanych członkach Rady Nadzorczej:

Cezary Banasiński

Jacek Gdański

Błażej Lepczyński

Jerzy Stachowicz

Żadna z wyżej wskazanych osób nadzorujących nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do PKO BP SA. Żadna z powyżej wskazanych osób nadzorujących nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do PKO BP SA spółce cywilnej lub osobowej. Żadna z powyżej wskazanych osób nadzorujących nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec PKO BP SA ani nie jest członkiem jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec PKO BP osoby prawnej. Żadna z powyżej wskazanych osób nadzorujących nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Informacja pobrana z witryny www.pkobp.pl

Bankowa Rada Mędrców

W ubiegły czwartek tj. 26 lutego 2009 roku odbyło się spotkanie kierownictwa Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego z szefami największych banków działających w Polsce (w spotkaniu udział wzięli między innymi: prezesi PKO BP, Pekao S.A., Kredyt Bank, ING Bank Śląski, BGŻ, BZ WBK, Fortis, Citi Handlowy oraz wiceszefowie Getin, BRE, BPS i inni).

Zastanawiające, że tak waże spotkanie z tak szacownym gremium zostało w mediach niemalże całkowicie przemilczane…?

O czym traktowały rozmowy:

  • uwarunkowania rozwoju akcji kredytowej
  • kredytowanie w walutach obcych
  • opcje walutowe

Wnioski z w/w spotkania:

  • dążenie banków do wzmocnienia kapitałowego
  • zatrzymanie zysku za 2008 rok w bankach (niewypłacanie dywidendy)
  • wzmocnienie zarządzania ryzykiem

Swoją drogą  w tym czasie pewnie media zainteresowane były kwestią tego czy odbędzie się referendum ws. wdrożenia w Polsce EURO (przypominam, wchodząc do UE zadeklarowaliśmy się, że przystąpimy do strefy EURO – pytanie brzmi więc nie czy tylko kiedy)…

Jednym z moich faworytów, gdyby jednak jakimś nieszczęsnym zbiegiem okoliczności doszło do referendum to pytanie w nim powinno brzmieć:
1) czy chciałbyś być bogaty, piękny i zdrowy a przy okazji płacić w EUR w sklepach? Odpowedź tak albo nie zaznacz krzyżykiem,

albo mój ulubieniec:

2) czy przestaniesz zdradzać swoją żonę w zamian za wejście do strefy EURO? :)

Coś w trawie piszczy…

Ciekawe, która z tych informacji za jakis czas okaże się prawdziwa?

1) Prezesem Zarządu PKO Banku Polskiego zostanie Sławomir Lachowski – twórca sukcesu banków z grupy BRE (mBank, MultiBank)
2) Sprzedany zostanie BZ WBK
3) AIG Bank Polska zostanie kupiony przez PKO BP, przez co zdetronizowane zostanie Pekao S.A.
4) Nastąpi fuzja BRE Banku z Allianz Bank
5) Jerzy Pruski zostanie Prezesem NBP/Dyrektorem w MFW
6) Upadnie polski bank
7) DODA zareklamuje instytucję finansową
8 ) Alior przejmie sponsorowanie klubu z piłkarskiej Ekstraklasy
9) PZU otworzy swój własny bank
10) Spopularyzowany zostanie właściwie leasing mieszkań
11) wygrajzbankiem.pl stanie się najpopularniejszym blogiem finansowym ;)

Co według Was wydaje się najbardziej prawdopodobne, a co jest zupełnie surrealistyczną wizją?