Tagi Archiwum: BFG

Kogo nie obejmują polskie gwarancje BFG?!

Gwarancjami BFG nie są środki zdeponowane przez następujące jednostki:

  • Skarbu Państwa i jego jednostek organizacyjnych (np. centralnej i terenowej administracji rządowej, policji, wojska, państwowej straży pożarnej),
  • banków,
  • podmiotów działających na podstawie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (np. biur maklerskich, Giełdy Papierów Wartościowych SA, Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA),
  • podmiotów działających na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej (zakładów ubezpieczeń i reasekuracji, towarzystw ubezpieczeń wzajemnych, Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego),
  • podmiotów działających na podstawie ustawy o Narodowych Funduszach Inwestycyjnych i ich prywatyzacji (narodowych funduszy inwestycyjnych),
  • podmiotów działających na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych (funduszy i towarzystw inwestycyjnych),
  • podmiotów działających na podstawie ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (funduszy i towarzystw emerytalnych),
  • jednostek organizacyjnych, których zgodnie z ustawą o rachunkowości nie są uprawnione do sporządzania uproszczonego bilansu oraz rachunku zysków i strat (tj. spełniających dwa z trzech następujących warunków: ponad 50 osób zatrudnionych, średnioroczne aktywa powyżej 2 mln EUR, przychód netto powyżej 4 mln EUR),
  • akcjonariuszy banku posiadających w dniu zawieszenia działalności banku pakiet co najmniej 5% akcji, a także podmiotów w stosunku do nich zależnych lub dominujących,
  • kierownictwa banku, jako osób mających wpływ na sytuację ekonomiczno-finansową banku tj. członków zarządu i rady nadzorczej banku, dyrektorów i wicedyrektorów departamentów tego banku.

Informacja na bazie www.bfg.pl

Prawdziwy kiler wśród lokat

“Lokata Killer” Banku Pocztowego wydaje się być produktem niemal pozbawionym jakichkolwiek wad. Zakłada się ją z każdego miejsca na świecie o dowolnej godzienie – wystarczy jedynie dostęp do internetu. Nie ma obowiązku zakładania konta. Nie wymagane są żadne systematyczne wpływy, utrzymywanie określonego salda, ani żadnego tego typu quasi-haczyka. Oprocentowanie stałe 10% w skali roku, możliwość automatycznego odnowienia lokaty na kolejne okresy. Brak jakichkolwiek opłat za założenie, prowadzenie lub zerwanie lokaty. Naturalnie obowiązuje bezwarunkowa ochrona deponowanych środków przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Boli co prawda niska maksymalna kwota lokaty – jedynie 10.000zł na osobę oraz fakt, że aby wypłacić kapitał wraz z odsetkami trzeba się udać do placówki Banku Pocztowego lub do Urzędu Pocztowego. RARYTAS proszę Państwa – powoli, powoli, każdy zdąży założyć!

Tani kredyt, a co to takiego?

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja ekonomiczna wymusza na całym rynku daleko idące przeobrażenia. Do lamusa odeszły już dostępne do niedawna prawie dla każdego chętnego kredyty hipoteczne. Market is changing jak to mawiają niektórzy. Polacy musieli pożegnać Franka ze Szwajcarii, wujek EURO jeszcze szybko do nas nie zawita, Jen dba o swoje kwitnące wisienki, a złotówka leci łeb na szyję -ot z taką rzeczywistością przyszło nam się zmierzyć. Nadzór bankowy (KNF) wydaje rekomendację za rekomendacją, banki żądają przedstawiania dodatkowych zabezpieczeń kredytów, śrubują kryteria przyznawania kredytów a co najbardziej boli młodych i tych, którzy nie znają określenia “oszczędzam” wymagają wkładu własnego… Perspektywy na zmianę tego stanu rzeczy są niemal żadne w dającej się bliżej określić przyszłości, więc czy przyjdzie nam się obejść ze smakiem? Niekoniecznie – do gry agresywniej wkroczył Rząd Najjaśniejszej Rzeczypospolitej ratując zapomniany już przez wielu program “Rodzina na swoim”. Znowelizowany na początku br. program pomaga na starcie – nawet przez osiem lat, po spełnieniu określonych wymogów formalnoprawnych, z budżet państwa (za pośrednictwem BGK) niejako refunduje połowę odsetek od kredytu! Deweloperzy też powoli realniej oceniają możliwość sprzedaży lokali na tak rozregulowanym rynku, więc kto wie – może jednak jakieś światełku w tunelu dla tych, którym nie udało się dotychczas zakupić swojego wymarzonego lokum jednak jest…?

PS: jeżeli ktoś dostaje białej gorączki siłując się z kalkulatorami kredytowymi dostępnymi na witrynach internetowych banków, a dodatkowo ma poczucie, że pośrednicy finansowi i tak wybiorą dla niego zawsze “najlepszą ofertę” (czytaj: z najwyższą prowizją dla nich samych) pozostaje możliwość skorzystania z niezależnych porównywarek ofert kredytowych.