Tagi Archiwum: Alior Bank

Alior na celowniku hakerów

W ostatnich dniach klienci Alior Banku mogli otrzymać e-mail z prośbą o weryfikację i aktualizację  identyfikatora i hasła za pomocą odnośnika przesłanego w e-mailu.

Alior Bank informuje, że nie wysyłał do swoich Klientów tego typu wiadomości oraz nie prowadzi żadnej akcji weryfikacji identyfikatorów, haseł lub innych Państwa osobistych danych.

Pamiętajmy (nie tylko klienci Aliora!) o nie podawanie żadnych osobistych, poufnych danych w odpowiedzi na tego typu wiadomości e-mail. W przypadku wpisania swoich danych na stronie internetowej do której prowadzi odnośnik przesłany za pomocą tego typu e-maili prosimy o jak najszybszy kontakt z Contact Center Alior Banku pod numerem 19 502 (z Polski i z telefonu komórkowego) lub +48 12 19 502 (z zagranicy). 

Ponadto infrmacyjnie - Alior Bank (ani żadna poważna instytucja finansowa) nigdy drogą e-mailową nie zwraca się do swoich Klientów o podanie lub weryfikację haseł, danych osobowych czy numerów kart płatniczych. Wszelkie tego typu wiadomości e-mail mogą być nieuprawnioną próbą pozyskania od Państwa poufnych danych osobistych. Informacja pobrana z www.alior.pl

Fundusze inwestycyjne w ofercie Alior Banku

 

Alior Bank rozpoczął dystrybucję jednostek parasolowego funduszu inwestycyjnego Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Alior SFIO) oraz jednostek funduszy zarządzanych przez AVIVA Investors Poland TFI (d. Commercial Union TFI) oraz Skarbiec TFI. Przygotowana oferta funduszy inwestycyjnych skierowana jest do dynamicznych Inwestorów, którzy poszukują korzystnych sposobów alokacji środków finansowych w perspektywie średnio i długoterminowej.

Alior Bank wraz z IPOPEMA TFI utworzył parasolowy fundusz inwestycyjny Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Alior SFIO). W ramach funduszu w pierwszej kolejności udostępniono dwa subfundusze: Alior SFIO – Subfundusz Stabilnych Spółek oraz Alior SFIO – Subfundusz Alior Selektywny. Oba fundusze mogą dokonywać inwestycji na terytorium Polski, w krajach Unii Europejskiej oraz w krajach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Alior SFIO – Subfundusz Alior Selektywny przeznaczony jest dla Klientów indywidualnych, którzy poszukują korzystnych form lokowania oszczędności w średnim i długim terminie oraz akceptują okresowe wahania wartości jednostki uczestnictwa i wysokie ryzyko inwestycyjne. Fundusz zaliczany jest do kategorii „opportunity funds”. Polityka tego typu funduszy zakłada poszukiwanie okazji inwestycyjnych stwarzających szanse nominalnego zysku niezależnie od koniunktury giełdowej. Fundusz nie stosuje benchmarku, lecz jest kierowany zgodnie z zasadą „absolute return” (dąży do osiągnięcia rentowności lokat na poziomie przewyższającym rentowność depozytów bankowych, niezależnie od koniunktury w poszczególnych sektorach rynku finansowego). 

Alior SFIO – Subfundusz Stabilnych Spółek to oferta dla dynamicznych inwestorów, którzy w poszukiwaniu wysokich zysków gotowi są zaakceptować duże ryzyko inwestycyjne. Fundusz będzie dokonywał doboru lokat kierując się zasadą maksymalizacji wartości aktywów w długim horyzoncie inwestycyjnym. Stosowany benchmark to 90% Indeksu WIG 20 + 10% stopy WIBID 3M. Subfundusz Alior Spółki Stabilne będzie przede wszystkim inwestował w akcje spółek charakteryzujących się stabilnymi wynikami finansowymi, generowaniem pozytywnych przepływów gotówkowych oraz relatywnie niską wyceną rynkową.

W ofercie Alior Banku znalazły się również fundusz parasolowy SKARBIEC FIO oraz fundusze inwestycyjne SKARBIEC SEKTORA NIERUCHOMOŚCI, SKARBIEC MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK, SKARBIEC TOP FUNDUSZY STABILNYCH oraz SKARBIEC TOP Funduszy Akcji oraz SKARBIEC TOP Funduszy Zagranicznych. Fundusze te są dostosowane do różnorodnych potrzeb Inwestorów, zarówno pod względem oczekiwanej stopy zwrotu jak i poziomu akceptacji ryzyka inwestycyjnego.

Równocześnie Alior Bank oferuje możliwość inwestowania w funduszach AVIVA Investors Poland TFI (d. Commercial Union TFI). Klienci Alior Banku mogą inwestować w CU FIO Aktywnej Alokacji oraz fundusz parasolowy CU FIO, w skład którego wchodzi 10 subfunduszy o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej i profilu ryzyka inwestycyjnego.

Informacja pobrana z witryny www.alior.pl
Aby bezpłatnie porównać ofertę produktów inwestycyjnych kliknij tutaj.

“Pozytywy naszych miast” – konkurs fotograficzny Alior Banku.

Rozpoczął się ogólnopolski internetowy konkurs fotograficzny Alior Banku pod nazwą “Pozytywy naszych miast”, który potrwa 10 tygodni. Jego celem jest przedstawienie polskich miast oczami ich mieszkańców oraz zebranie interesującej kolekcji zdjęć, obrazujących najciekawsze fragmenty otaczającej nas przestrzeni. Jest to także kolejny krok w budowaniu lokalnych społeczności wokół Alior Banku.

Na portalu konkursowym, stworzonym wspólnie z agencją Artegence, pod adresem http://konkurs.aliorbank.pl, można odwiedzić stronę każdego z 66 miast, w których znajdują się placówki Alior Banku. Po zarejestrowaniu swojego udziału w konkursie jego uczestnicy mogą zamieszczać zdjęcia swojego autorstwa w galeriach poszczególnych miast, a także oceniać i komentować zdjęcia innych uczestników. Na autorów najciekawszych zdjęć z całej Polski czekają cenne nagrody: 3 nowoczesne laptopy oraz 7 wysokiej klasy aparatów fotograficznych firmy Olympus.

Konkurs “Pozytywy naszych miast” to także sprawdzian wiedzy o swoim mieście. Przez 6 tygodni na stronie każdego miasta na portalu konkursowym będzie publikowane zdjęcie, prezentujące jakiś obiekt w tej miejscowości – zadaniem uczestników konkursu jest rozpoznanie tego obiektu i wskazanie go na mapie. Na tych, którzy zlokalizują je w najkrótszym czasie, czekają atrakcyjne nagrody.

Nagrody główne przyzna specjalne jury, które tworzą Helene Zaleski, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Alior Banku, Adam Iwański, uznany fotograf, Dariusz Kozdra, Strategic Planning Director w Agencji United PR, oraz pracownicy Departamentu Marketingu i PR Alior Banku. Zostanie także przyznane 66 nagród publiczności w postaci cyfrowych ramek na zdjęcia. Otrzymają je autorzy zdjęć, które uzyskają najlepsze oceny od pozostałych uczestników konkursu w każdym mieście.

Alior Bank już od początku istnienia bardzo silnie angażował się lokalnie i wyrażał zainteresowanie “Małymi Ojczyznami” swoich Klientów. Przykładem takich działań były Rady Założycielskie. Jeszcze przez rozpoczęciem działalności operacyjnej, Bank zaprosił do konsultacji liderów społeczności lokalnych, ludzi kultury i biznesu oraz przyszłych Klientów. Zorganizowano ponad 100 spotkań, które umożliwiły przygotowanie oferty banku z uwzględnieniem ich potrzeb i preferencji. Wystrój placówek Alior Banku także podkreśla związek z lokalną społecznością – w każdym oddziale znajdują się wielkoformatowe czarno-białe zdjęcia, prezentujące ciekawe obiekty architektoniczne w danym mieście.

Dla wszystkich uczestników konkursu Alior Bank przygotował również specjalną ofertę swoich produktów. Konkursowicze, którzy w trakcie trwania konkursu zdecydują się na założenie w Alior Banku Konta z lokatą nocną, nie zapłacą nie tylko za prowadzenie konta, przelewy internetowe i wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą, ale także zostaną zwolnieni z opłaty za kartę debetową przez 12 miesięcy. Ci natomiast, którzy skorzystają z oferty karty kredytowej, otrzymają obniżone oprocentowanie oraz dodatkowo 100 zł na zakupy w prezencie.

Konkurs “Pozytywy naszych miast” stanowi kolejny istotny etap w tworzeniu społeczności Alior Banku. Kamieniem węgielnym był konkurs internetowy “Zbuduj z nami nowy bank!”, w którym Bank zaprosił przyszłych Klientów do wspólnego budowania banku. Wskazówki oraz sugestie 93 000 uczestników internetowej społeczności zostały wykorzystane przy opracowaniu oferty i modelu obsługi Alior Banku. Jednocześnie aż 23 500 osób, biorących udział w konkursie, skorzystało z usług Alior Banku.  

Informacja na bazie www.alior.pl

Aby skorzystać z bezpłatnego porównania usług finansowych kliknij tutaj.

Alior Bank obsługuje już 100 000 Klientów

100-tysięczny Klient został na zawsze zwolniony ze wszystkich opłat i prowizji w Alior Banku.

Dzięki interesującej ofercie produktowej i wysokiej jakości usług Alior Bank zdobył zaufanie 100 tysięcy Klientów, w tym 10 tys. małych i średnich firm, po pięciu miesiącach od rozpoczęcia działalności operacyjnej. Bank stale poszerza swoją ofertę, do której wprowadzono ostatnio atrakcyjne kredyty gotówkowe oraz usługę Autodealingu dla Klientów indywidualnych i biznesowych. Wysoka jakość usług świadczonych przez Bankierów Alior Banku zostało potwierdzona w najnowszym raporcie „Jakość Obsługi 2008” przygotowywanym przez firmę Vision SecretClient.

100-tysięczny Klient Alior Bank założył konto w Oddziale w Rybniku przy ulicy Plac Wolności 13. Został on uhonorowany przez Alior Bank zwolnieniem ze wszystkich opłat i prowizji bankowych do końca życia. Dotyczy to zarówno obecnych jak i przyszłych produktów, w tym kont osobistych, kart kredytowych, pożyczek i kredytów hipotecznych. Poza standardowym oprocentowaniem w przypadku produktów kredytowych Klient ten nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów związanych z korzystaniem z usług i produktów Alior Banku.

O czym banki nie mówią w reklamach kredytów gotówkowych?

Aż do pół miliona złotych kredytu gotówkowego bez zabezpieczeń i poręczycieli? Tak reklamowany jest “Szybki serwis kredytowy” PKO Banku Polskiego, niewiele gorsi  pod tym względem są m.in.: bank Pekao S.A.  (nawet do 200 000 zł), Polbank EFG i Alior Bank (do 150 000 zł) czy Allianz Bank (do 130 000 zł). Czy jednak rzeczywiście tak jest? Jest pewien drobny niuans, którym banki raczej “chwalą” się niechętnie, otóż w przypadku, gdy osoba wnioskująca o kredyt albo pożyczkę gotówkową pozostaje w związku małżeńskim wymagana jest pisemna zgoda współmałżonka na zaciągnięcie zobowiązania i maksymalna kwota, do której taka zgodna nie jest w poszczególnych bankach wymagana przedstawia się następująco:

1) PKO BP: dwukrotność dochodów wnioskodawcy “na rękę”, max 10 000 zł;
2) Pekao S.A.: 4 000 zł;
3) ING Bank Śląski: 15 000 zł;
4) Kredyt Bank: 5 000 zł;
5) BPH: 5 000 zł;
6) Nordea Bank: zgoda wymagana każdorazowo;
7) Bank Millennium: 15 000 zł;
8 ) Getin Bank: 15 000 zł;
9) BZ WBK: 20 000 zł;
10) Polbank EFG: 20 000 zł
11) BGŻ: 7 000 zł;
12) Lukas Bank: 1 500 zł (klienci Banku do 30 000 zł);
13) GE Money Bank: 10 000 zł;
14) CitiFinancial: zgoda wymagana każdorazowo;
15) mBank: trzykrotność dochodów wnioskodawcy “na rękę”, max 10 000 zł;
16) Eurobank: nie jest wymagana;
17) Alior Bank: 10 000 zł;
18) Allianz Bank: 30 000 zł;
19) Bank Pocztowy: 5 000 zł;
20) AIG Bank Polska: określana indywidualnie;
21) Dominet Bank: określana indywidualnie.

 Poprzez powyższe obostrzenie znakomita większość kredytów nie jest więc aż tak łatwo i bezproblemowo dostępna… Bo ilu z nas sen z powiek spędza wyjaśnienie współmałżonkowi, że czasem krótkoterminowe finansowanie może okazać się korzystniejsze niż zakup za gotówkę? Jaka to będzie niespodzianka, gdy upragnioną podróż na Bali za kilkanaście tysięcy złotych spali fakt, że aby otrzymać stosowny kredyt o wszystkim zawczasu dowie się nasza ukochana druga połówka…?