Tagi Archiwum: ALIOR

Najlepsza lotnicza karta kredytowa Alior Banku?

Alior Bank wprowadził do oferty kartę kredytową – MasterCard Silver Lotnicza wyposażoną w technologię zbliżeniową MasterCard® PayPass™, która umożliwia dokonywanie płatności szybko i bezpiecznie. Dodatkowo Klienci, którzy wykonają 3 transakcje bezgotówkowe do 15 września br., otrzymają 100 zł w prezencie.

Karta Kredytowa MasterCard Silver Lotnicza zapewnia najlepsze na polskim rynku warunki premii (cash-back), którą można wykorzystać na zakup biletu lotniczego w dowolnej linii lub biurze podróży. Jej wysokość wynosi 1% w przypadku transakcji bezgotówkowych wykonanych w PLN i 2% w przypadku pozostałych walut (o pół punkta procentowego więcej w przypadku karty Gold). Premia jest kumulowana przez bank i łatwo z niej skorzystać. Wystarczy tylko nie później niż 30 dni od daty nabycia biletu lotniczego poinformować Contact Center Alior Banku o jego zakupie i chęci sfinansowania biletu w części lub całości z posiadanej premii. Alior Bank przeleje wówczas na rachunek karty Klienta odpowiednią kwotę. Ponadto osoby, które wykonają 3 transakcje bezgotówkowe do 15 września 2009 roku, otrzymają 100 zł do wydania na dowolny cel. 

Info za www.alior.pl

Pierwsza karta co-brandowa Alior Banku

Alior Bank we współpracy z Link4 wprowadził do swojej oferty Kartę Alior Bank MasterCard Gold Samochodową. Dokonując za jej pomocą transakcji bezgotówkowych klient otrzymuje premię na zakup paliwa i środki do wykorzystania na zakup polisy ubezpieczeniowej w Link4.

Karta Kredytowa Samochodowa oferuje klientom 1,5% premii na zakup paliwa oraz 1% premii na zakup polisy w Link4. Premia na zakup paliwa, która automatycznie obniża zadłużenie karty, jest naliczana od transakcji bezgotówkowych wykonanych na stacjach benzynowych. Premia na zakup polisy w Link4 gromadzona jest od wszystkich pozostałych transakcji bezgotówkowych. Aby ją wykorzystać, wystarczy w ciągu 30 dni od daty nabycia polisy w Link4 poinformować Contact Center Alior Banku o zakupie ubezpieczenia i chęci sfinansowania go w części lub w całości ze zgromadzonej premii. Alior Bank przeleje wówczas na rachunek karty klienta odpowiednią kwotę. W Contact Center Alior Banku użytkownik karty w każdej chwili może dowiedzieć się o wysokości zebranej premii.

Ponadto każdy klient, który dokona pierwszej transakcji bezgotówkowej Kartą Samochodową otrzyma 100 zł w prezencie. Jeśli zdecyduje się również na zakup ubezpieczenia w Link4, dostanie 10% zniżki na główne produkty ubezpieczyciela (OC, AC, Dom24, Dom24 Plus). Klient, który będzie aktywnie korzystał z karty, może zmniejszyć koszt dowolnego ubezpieczenia nawet o połowę. Co więcej, dokonując płatności Kartą Samochodową klient dostanie 5% zniżki w ponad 100 punktach sprzedaży firmy Inter Cars.

Karta Kredytowa Samochodowa objęta jest bezpłatnym ubezpieczeniem od nieuprawnionych transakcji oraz od rabunku gotówki. Oferuje także bogaty Pakiet Assistance oraz Moto Assistance.

Alior na celowniku hakerów

W ostatnich dniach klienci Alior Banku mogli otrzymać e-mail z prośbą o weryfikację i aktualizację  identyfikatora i hasła za pomocą odnośnika przesłanego w e-mailu.

Alior Bank informuje, że nie wysyłał do swoich Klientów tego typu wiadomości oraz nie prowadzi żadnej akcji weryfikacji identyfikatorów, haseł lub innych Państwa osobistych danych.

Pamiętajmy (nie tylko klienci Aliora!) o nie podawanie żadnych osobistych, poufnych danych w odpowiedzi na tego typu wiadomości e-mail. W przypadku wpisania swoich danych na stronie internetowej do której prowadzi odnośnik przesłany za pomocą tego typu e-maili prosimy o jak najszybszy kontakt z Contact Center Alior Banku pod numerem 19 502 (z Polski i z telefonu komórkowego) lub +48 12 19 502 (z zagranicy). 

Ponadto infrmacyjnie - Alior Bank (ani żadna poważna instytucja finansowa) nigdy drogą e-mailową nie zwraca się do swoich Klientów o podanie lub weryfikację haseł, danych osobowych czy numerów kart płatniczych. Wszelkie tego typu wiadomości e-mail mogą być nieuprawnioną próbą pozyskania od Państwa poufnych danych osobistych. Informacja pobrana z www.alior.pl

Fundusze inwestycyjne w ofercie Alior Banku

 

Alior Bank rozpoczął dystrybucję jednostek parasolowego funduszu inwestycyjnego Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Alior SFIO) oraz jednostek funduszy zarządzanych przez AVIVA Investors Poland TFI (d. Commercial Union TFI) oraz Skarbiec TFI. Przygotowana oferta funduszy inwestycyjnych skierowana jest do dynamicznych Inwestorów, którzy poszukują korzystnych sposobów alokacji środków finansowych w perspektywie średnio i długoterminowej.

Alior Bank wraz z IPOPEMA TFI utworzył parasolowy fundusz inwestycyjny Alior Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty (Alior SFIO). W ramach funduszu w pierwszej kolejności udostępniono dwa subfundusze: Alior SFIO – Subfundusz Stabilnych Spółek oraz Alior SFIO – Subfundusz Alior Selektywny. Oba fundusze mogą dokonywać inwestycji na terytorium Polski, w krajach Unii Europejskiej oraz w krajach należących do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD).

Alior SFIO – Subfundusz Alior Selektywny przeznaczony jest dla Klientów indywidualnych, którzy poszukują korzystnych form lokowania oszczędności w średnim i długim terminie oraz akceptują okresowe wahania wartości jednostki uczestnictwa i wysokie ryzyko inwestycyjne. Fundusz zaliczany jest do kategorii „opportunity funds”. Polityka tego typu funduszy zakłada poszukiwanie okazji inwestycyjnych stwarzających szanse nominalnego zysku niezależnie od koniunktury giełdowej. Fundusz nie stosuje benchmarku, lecz jest kierowany zgodnie z zasadą „absolute return” (dąży do osiągnięcia rentowności lokat na poziomie przewyższającym rentowność depozytów bankowych, niezależnie od koniunktury w poszczególnych sektorach rynku finansowego). 

Alior SFIO – Subfundusz Stabilnych Spółek to oferta dla dynamicznych inwestorów, którzy w poszukiwaniu wysokich zysków gotowi są zaakceptować duże ryzyko inwestycyjne. Fundusz będzie dokonywał doboru lokat kierując się zasadą maksymalizacji wartości aktywów w długim horyzoncie inwestycyjnym. Stosowany benchmark to 90% Indeksu WIG 20 + 10% stopy WIBID 3M. Subfundusz Alior Spółki Stabilne będzie przede wszystkim inwestował w akcje spółek charakteryzujących się stabilnymi wynikami finansowymi, generowaniem pozytywnych przepływów gotówkowych oraz relatywnie niską wyceną rynkową.

W ofercie Alior Banku znalazły się również fundusz parasolowy SKARBIEC FIO oraz fundusze inwestycyjne SKARBIEC SEKTORA NIERUCHOMOŚCI, SKARBIEC MAŁYCH I ŚREDNICH SPÓŁEK, SKARBIEC TOP FUNDUSZY STABILNYCH oraz SKARBIEC TOP Funduszy Akcji oraz SKARBIEC TOP Funduszy Zagranicznych. Fundusze te są dostosowane do różnorodnych potrzeb Inwestorów, zarówno pod względem oczekiwanej stopy zwrotu jak i poziomu akceptacji ryzyka inwestycyjnego.

Równocześnie Alior Bank oferuje możliwość inwestowania w funduszach AVIVA Investors Poland TFI (d. Commercial Union TFI). Klienci Alior Banku mogą inwestować w CU FIO Aktywnej Alokacji oraz fundusz parasolowy CU FIO, w skład którego wchodzi 10 subfunduszy o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej i profilu ryzyka inwestycyjnego.

Informacja pobrana z witryny www.alior.pl
Aby bezpłatnie porównać ofertę produktów inwestycyjnych kliknij tutaj.

“Pozytywy naszych miast” – konkurs fotograficzny Alior Banku.

Rozpoczął się ogólnopolski internetowy konkurs fotograficzny Alior Banku pod nazwą “Pozytywy naszych miast”, który potrwa 10 tygodni. Jego celem jest przedstawienie polskich miast oczami ich mieszkańców oraz zebranie interesującej kolekcji zdjęć, obrazujących najciekawsze fragmenty otaczającej nas przestrzeni. Jest to także kolejny krok w budowaniu lokalnych społeczności wokół Alior Banku.

Na portalu konkursowym, stworzonym wspólnie z agencją Artegence, pod adresem http://konkurs.aliorbank.pl, można odwiedzić stronę każdego z 66 miast, w których znajdują się placówki Alior Banku. Po zarejestrowaniu swojego udziału w konkursie jego uczestnicy mogą zamieszczać zdjęcia swojego autorstwa w galeriach poszczególnych miast, a także oceniać i komentować zdjęcia innych uczestników. Na autorów najciekawszych zdjęć z całej Polski czekają cenne nagrody: 3 nowoczesne laptopy oraz 7 wysokiej klasy aparatów fotograficznych firmy Olympus.

Konkurs “Pozytywy naszych miast” to także sprawdzian wiedzy o swoim mieście. Przez 6 tygodni na stronie każdego miasta na portalu konkursowym będzie publikowane zdjęcie, prezentujące jakiś obiekt w tej miejscowości – zadaniem uczestników konkursu jest rozpoznanie tego obiektu i wskazanie go na mapie. Na tych, którzy zlokalizują je w najkrótszym czasie, czekają atrakcyjne nagrody.

Nagrody główne przyzna specjalne jury, które tworzą Helene Zaleski, Przewodnicząca Rady Nadzorczej Alior Banku, Adam Iwański, uznany fotograf, Dariusz Kozdra, Strategic Planning Director w Agencji United PR, oraz pracownicy Departamentu Marketingu i PR Alior Banku. Zostanie także przyznane 66 nagród publiczności w postaci cyfrowych ramek na zdjęcia. Otrzymają je autorzy zdjęć, które uzyskają najlepsze oceny od pozostałych uczestników konkursu w każdym mieście.

Alior Bank już od początku istnienia bardzo silnie angażował się lokalnie i wyrażał zainteresowanie “Małymi Ojczyznami” swoich Klientów. Przykładem takich działań były Rady Założycielskie. Jeszcze przez rozpoczęciem działalności operacyjnej, Bank zaprosił do konsultacji liderów społeczności lokalnych, ludzi kultury i biznesu oraz przyszłych Klientów. Zorganizowano ponad 100 spotkań, które umożliwiły przygotowanie oferty banku z uwzględnieniem ich potrzeb i preferencji. Wystrój placówek Alior Banku także podkreśla związek z lokalną społecznością – w każdym oddziale znajdują się wielkoformatowe czarno-białe zdjęcia, prezentujące ciekawe obiekty architektoniczne w danym mieście.

Dla wszystkich uczestników konkursu Alior Bank przygotował również specjalną ofertę swoich produktów. Konkursowicze, którzy w trakcie trwania konkursu zdecydują się na założenie w Alior Banku Konta z lokatą nocną, nie zapłacą nie tylko za prowadzenie konta, przelewy internetowe i wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą, ale także zostaną zwolnieni z opłaty za kartę debetową przez 12 miesięcy. Ci natomiast, którzy skorzystają z oferty karty kredytowej, otrzymają obniżone oprocentowanie oraz dodatkowo 100 zł na zakupy w prezencie.

Konkurs “Pozytywy naszych miast” stanowi kolejny istotny etap w tworzeniu społeczności Alior Banku. Kamieniem węgielnym był konkurs internetowy “Zbuduj z nami nowy bank!”, w którym Bank zaprosił przyszłych Klientów do wspólnego budowania banku. Wskazówki oraz sugestie 93 000 uczestników internetowej społeczności zostały wykorzystane przy opracowaniu oferty i modelu obsługi Alior Banku. Jednocześnie aż 23 500 osób, biorących udział w konkursie, skorzystało z usług Alior Banku.  

Informacja na bazie www.alior.pl

Aby skorzystać z bezpłatnego porównania usług finansowych kliknij tutaj.

Wpadka Aliora

Oj, nie popisali się product managerowie Aliora…
Wysokomarżowa pożyczka gotówkowa, zupełnie przyzwoita kampania telewizyjna i… przykładowy harmonogram spłaty pożyczki (…)

Przyjrzyjmy się jej bliżej – otóż przy 1 000 PLN pożyczki rozłożonej na 8 lat spłaty (kto bierze taką pożyczkę?!)  miesięczna rata wyniesie klienta 21,65 PLN, zaś przy rozłożeniu spłaty na 10 lat (czyli 24 rat więcej!!!) rata wyniesie 21,40 PLN. Nie neguję tego, że jest to błąd (bo nie jest), ale czy kogoś taka różnica zachęci? A przecież raty przez dwa lata wyniosą dodatkowych kilkaset złotych…

Pożyczka w ALIOR BANK

Aby uniknąć w przyszłości takich wpadek może niech managerowie Aliora skorzystają z usług porównywarki finansowej.

100 000 drzew od Klientów Alior Banku

 

W ramach akcji “Zielony Bank” Alior Bank zasadził drzewo w imieniu każdego Klienta indywidualnego, który zrezygnował z otrzymywania papierowego wyciągu. Podczas pierwszej akcji zalesiania, na łącznej powierzchni 15 ha posadzono 100 000 drzew w Nadleśnictwach Wieluń (woj. łódzkie) i Lidzbark (woj. warmińsko-mazurskie).

W akcji sadzenia drzew udział wzięło blisko 70 wolontariuszy – pracowników Alior Banku. Byli wśród nich zarówno przedstawiciele centrali, jak i bankierzy z oddziałów, znajdujących się w pobliżu Nadleśnictw Wieluń i Lidzbark.

“Kiedy tworzyliśmy od podstaw Alior Bank zależało nam, aby zastosowane rozwiązania były jak najbardziej proekologiczne. Naszym celem było ograniczenie zużycia energii oraz papieru. Uznaliśmy również, że jako instytucja odpowiedzialna społecznie powinniśmy zaangażować zarówno naszych Klientów, jak i pracowników w działania na rzecz ochrony przyrody” - powiedział Wojciech Sobieraj, prezes zarządu Alior Banku. “Sadząc 100 000 drzew w imieniu naszych Klientów, którzy zrezygnowali z wyciągów papierowych, realizujemy zobowiązanie bycia “Zielonym Bankiem” - dodaje.

Szczegółowe informacje o akcji sadzenia drzew znaleźć można w sekcji Zielony Bank.

 
Informacja pobrana z witryny www.aliorbank.pl

Alior Bank obsługuje już 100 000 Klientów

100-tysięczny Klient został na zawsze zwolniony ze wszystkich opłat i prowizji w Alior Banku.

Dzięki interesującej ofercie produktowej i wysokiej jakości usług Alior Bank zdobył zaufanie 100 tysięcy Klientów, w tym 10 tys. małych i średnich firm, po pięciu miesiącach od rozpoczęcia działalności operacyjnej. Bank stale poszerza swoją ofertę, do której wprowadzono ostatnio atrakcyjne kredyty gotówkowe oraz usługę Autodealingu dla Klientów indywidualnych i biznesowych. Wysoka jakość usług świadczonych przez Bankierów Alior Banku zostało potwierdzona w najnowszym raporcie „Jakość Obsługi 2008” przygotowywanym przez firmę Vision SecretClient.

100-tysięczny Klient Alior Bank założył konto w Oddziale w Rybniku przy ulicy Plac Wolności 13. Został on uhonorowany przez Alior Bank zwolnieniem ze wszystkich opłat i prowizji bankowych do końca życia. Dotyczy to zarówno obecnych jak i przyszłych produktów, w tym kont osobistych, kart kredytowych, pożyczek i kredytów hipotecznych. Poza standardowym oprocentowaniem w przypadku produktów kredytowych Klient ten nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów związanych z korzystaniem z usług i produktów Alior Banku.

Komisja Etyki Reklamy nakłada karę na Alior Bank

Do Komisji Etyki Reklamy została zgłoszona skarga, w której to jej autor podkreślił, że osoby niedosłyszące nie są informowane przez tekst na ekranie, że prezentowane oprocentowanie lokaty Overnight do konta osobistego w Alior Bank dotyczy tylko połowy zgromadzonych środków.

Reklamę oskarżono więc o nadużywanie zaufania odbiorców, wykorzystywanie ich braku doświadczenia lub wiedzy oraz wprowadzanie w błąd co do istotnych cech reklamowanego produktu: przyszłego dochodu i czynników wpływających na jego wysokość. Komisja Etyki Reklamy uznała, że spot Alior Banku wprowadza potencjalnych klientów w błąd, stwarzając złudne wrażenie, że klient ma prawo do 11 (9%) proc. na koncie, podczas gdy lektor informuje, że oprocentowana jest połowa środków. Faktycznie więc, oprocentowanie wynosi 5,5(4,5)%. 

Komisja Etyki Reklamy przychyliła się do skargi i uznała, że spot narusza kodeks branżowy, wprowadzając konsumentów w błąd poprzez brak jasnej informacji ile wynosi rzeczywista stopa procentowa. Alior Bank musi wprowadzić w reklamie zmiany.

a tak swoją drogą to czemu jeszcze nie rekamowane jest np. 18% na lokacie Overnight dla 1/4 zgromadzonych na koncie oszczędności? ;)

Alior Bank. Skazany na sukces…czy sprzedaż?

Według danych podanych przez bank w komunikacie prasowym Alior Bank obsługuje aktualnie 67 tys. klientów indywidualnych w tym 4,5 tys. klientów biznesowych. Bank pozyskał już ponad 1, 140 mld zł depozytów i udzielił 120 mln złotych kredytów
Po trzech miesiącach od uruchomienia działalności sieć placówek liczy sobie 100 oddziałów (w tym 15 w Warszawie). Alior Bank planuje otworzyć dalszych 55 oddziałów oraz zatrudnić 800 osób jeszcze w 2009 roku. Poza Warszawą, w lutym zostaną otwarte kolejne oddziały w: Gorzowie Wielkopolskim, Inowrocławiu, Kielcach, Legnicy, Płocku oraz Radomiu. W tym roku Alior Bank zamierza uruchomić także program agencyjny, który poza 200 oddziałami własnymi, docelowo będzie liczył 400 placówek. 
 
Oddziały bankusą przestronne, mają średnio 250 m kw. powierzchni. W każdym z nich znajduje się  5 stanowisk dla klientów indywidualnych, 3 dla klientów biznesowych oraz kasy. W oddziałach wykorzystano nowoczesne, interaktywne i multimedialne urządzenia, m.in. elektroniczne nośniki informacji: monitory projekcyjne, ekrany dotykowe i ekrany plazmowe. Stanowiska obsługi klientów są wyposażone w komputer oraz specjalny ekran dotykowy (tablet), wykorzystany po raz pierwszy w polskich bankach i prawdopodobnie po raz pierwszy na świecie. Pozwala to na lepszą komunikację bankiera z klientem, umożliwia przedstawienie oferty, umowy, prezentację symulacji przyszłych zysków klienta  i banku, oferuje też możliwość akceptowania przez klientów wszelkich dyspozycji za pomocą podpisu na tablecie. Dzięki temu Alior Bank zużyje o połowę mniej papieru niż banki tradycyjne.Aby przekonać klientów do tego nowatorskiego rozwiązania, które pozwala również chronić przyrodę, Alior Bank będzie sadzić drzewo za każdą podpisaną przez klienta umowę ramową lub rezygnację z papierowych wyciągów.

[źródło: Alior Bank]

A jakie sa Wasze spostrzeżenia ze współpracy z bankiem? Prawdą jest, że rozpoczęła się już fluktuacja kadry w  związku z rzekomymi pogłoskami o możliwości wystawienia banku na sprzedaż? Wśród potencjalnych nabywców są, jak zwykle, banki francuskie…