Tagi Archiwum: AIG

AIG BANK nie dla PKO BP…

Ze źródeł zbliżonych do kierownictwa PKO BP wynika, że sytuacja w sprawie ewentualnego przejęcia AIG Banku przez największy polski bank detaliczny wynika, że do fuzji kury znoszącej wyłącznie złote jaja (na rynku Consumer Finance, czyli AIG BANK POLSKA) z detalicznym gigantem jednak nie dojdzie… W związku z czym szanse Santandera na przejęcie AIG Banku wyraźnie wzrosły. O szczegółach będę Państwa informował.

KNF postanawia…

Posiedzenie KNF z 24 lutego 2009 r.

W sześćdziesiątym dziewiątym posiedzeniu Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) wzięli udział:

- Pan Stanisław Kluza – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
- Pan Lesław Gajek – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
- Pan Dariusz Daniluk – Przedstawiciel Ministra Finansów,
- Pan Marek Bucior – Przedstawiciel Ministra Pracy i Polityki Społecznej,
- Pani Danuta Wawrzynkiewicz – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

2. KNF jednogłośnie wyznaczyła maksymalny termin nabycia akcji Amplico Life Pierwszego Amerykańsko – Polskiego Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie SA i AIG Polska Towarzystwa Ubezpieczeń SA w liczbie zapewniającej pośrednie przekroczenie 50% głosów na WZA przez AIG Credit Facility Trust z USA i Bank Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku do dnia 30 kwietnia 2009 r.

3. Komisja jednogłośnie nałożyła na spółkę publiczną Hygienika SA karę pieniężną w wysokości 50 tysięcy złotych za niedopełnienie obowiązków informacyjnych polegające na:
- niedotrzymaniu w przypadku raportu bieżącego nr 85/2007 z dnia 7 grudnia 2007 r. ustawowego terminu przekazania informacji bieżącej (niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od zdarzenia lub powzięcia o nim informacji przez emitenta),
- nieprzekazaniu w ww. raporcie bieżącym informacji o dacie zawarcia umowy i kryterium uznania umowy za znaczącą umowę.
Ustalając wysokość kary, Komisja wzięła pod uwagę sytuację finansową spółki.

4. KNF jednogłośnie nałożyła na Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA karę pieniężną w wysokości 40 tysięcy złotych za: 
- niedopełnienie w ustawowym terminie obowiązku informacyjnego związanego ze zmniejszeniem przez UniFundusze FIO udziału  5% w ogólnej liczbie głosów  w spółce publicznej One–2–One SA  w styczniu 2008 r.

5. Komisja jednogłośnie nałożyła na osobę fizyczną – członka zarządu spółki publicznej Hardex SA karę pieniężną w wysokości 1 tysiąca złotych za:
- naruszenie „okresu zamkniętego” polegające na zawarciu transakcji nabycia akcji spółki przed opublikowaniem raportu rocznego za 2007 r.

6. KNF jednogłośnie zatwierdziła zmianę statutu:
- Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”.

7. Komisja zapoznała się z informacją o:
- zasobach kadrowych i budżetowych Urzędu KNF w kontekście nowych zadań.

8. Kolejne posiedzenia Komisji są zaplanowane na: 
- 11 marca 2009 r.
- 24 marca 2009 r.
- 8 kwietnia 2009 r.
- 22 kwietnia 2009 r.

Informacja pobrana z witryny www.knf.gov.pl

Spieszmy się zakładać lokaty, bo tak szybko się kończą…

Poniżej selektywna informacja na temat modyfikacji oferty depozytowej banków w ostatnim czasie:

PKO BP: obniżenie oprocentowania trzymiesięcznych lokat z 7 do 6%;
Kredyt Bank: obniżenie oprocentowanie trzymiesięcznych lokat z 8,3 do 7%;
Bank Pocztowy: obniżenie oprocentowania 10-dniowych lokat z 10 do 8%;
ING Bank Śląski: obniżenie oprocentowania “OKO” o średnio 1pp.;
AIG Bank Polska: obniżenie oprocentowania lokat 3M z 9 do 7,5%;
mBank: obniżenie oprocentowania trzymiesięcznych lokat  z 5,2 do 4,3%;

Czy powyższe posunięcia oznaczają już koniec walki o klienta, gdzie podbijanie walki wiązało się z oferowaniem bardzo wysokiego oprocentowania? Zobaczy, o wszyskim dowiecie się najszybciej oczywiście na www.wygrajzbankiem.pl

SANTANDER kupi AIG Bank Polska?!

Informacja z ostatniej chwili!

Wszystko wskazuje jednak na to, że w sprawie zakupu polskich aktywów AIG (bank) nastąpiła całkowita zmiana i to jednak Santander Bank a nie jak dotychczas sądzono PKO Bank Polski kupi tą instytucję! Nagły zwrot akcji jest tym bardziej zaskakujący, że niedawno PKO BP poinformowało w komunikacie, że za 2008 rok nie wypłacona zostanie (albo w niewielkiej części) dywidenda za wypracowany w ubiegłym roku zysk i wszyscy sądzili, że zatrzymane w kontrolowanym przez Skarb Państwa banku przeznaczone zostaną na przejęcie AIG Banku. Źródła zbliżone do europejskiej części struktury AIG potwierdzają w nieoficjalnych rozmowach, że to właśnie Santander jest teraz faworytem w wyścigu o tą “maszynkę do robienia pieniędzy” czy jak wolą inni “złotą kurę” polskiego rynku Consumer Finance.

o wszelkich zwrotach akcji w tej sprawie wygrajzbankiem.pl będzie informować na bieżąco!

Kiedy oficjalnie PKO BP zakomunikuje zakup AIG Bank Polska?

Według nieoficjalnych informacji ze źródeł zbliżonych do pracowników grupy kapitałowej AIG w Polsce jutro ogłoszony zostanie komunikat o rozstrzygnięciu przetargu na zakup bankowej części AIG w naszym kraju. Co będzie ta informacja oznaczała w praktyce? PKO Bank Polski powróci triumfalnie na pozycję lidera polskiej bankowości, którą utracił na kilka miesięcy w związku z fuzją banków Pekao S.A. oraz części BPH. Zapewne doszłoby do tego nawet i bez zakupu przez kontrolowany wciąż w 51% udziałów przez Ministerstwo Skarbu Państwa krajowego giganta, przecież ostatnie kampanie depozytowe przyciągnęły do banku ogromną rzeszę nowych środków od klientów niezwiązanych dotychczas z PKO BP. Konkurencja może drżeć z powodu zakupu przez PKO BP najbardziej rentownego banku w Polsce wyspecjalizowanego w obsłudze i sprzedaży produktów głównie z rynku Consumer Finance.

Przyszło nam żyć w ciekawych czasach. Ciekawe która z przepowiadanych przez autora niniejszego blogu “przepowiednia” spełni się jako kolejna?

Coś w trawie piszczy…

Ciekawe, która z tych informacji za jakis czas okaże się prawdziwa?

1) Prezesem Zarządu PKO Banku Polskiego zostanie Sławomir Lachowski – twórca sukcesu banków z grupy BRE (mBank, MultiBank)
2) Sprzedany zostanie BZ WBK
3) AIG Bank Polska zostanie kupiony przez PKO BP, przez co zdetronizowane zostanie Pekao S.A.
4) Nastąpi fuzja BRE Banku z Allianz Bank
5) Jerzy Pruski zostanie Prezesem NBP/Dyrektorem w MFW
6) Upadnie polski bank
7) DODA zareklamuje instytucję finansową
8 ) Alior przejmie sponsorowanie klubu z piłkarskiej Ekstraklasy
9) PZU otworzy swój własny bank
10) Spopularyzowany zostanie właściwie leasing mieszkań
11) wygrajzbankiem.pl stanie się najpopularniejszym blogiem finansowym ;)

Co według Was wydaje się najbardziej prawdopodobne, a co jest zupełnie surrealistyczną wizją?