Bank BPH wprowadza świadectwa kredytowe

Dlaczego? Jako walor edukacyjny a także większy komfort oraz większa świadomość Klientów, którzy mają zamiar podjąć ważną decyzję finansową. Świadectwo kredytowe będzie wprowadzone we wszystkich oddziałach Banku BPH.

Świadectwo Kredytowe otrzymują Klienci ubiegający się o kredyt gotówkowy, kartę kredytową oraz limit w saldzie debetowym (produkty niezabezpieczone). Dokument w formie teczki zawiera m.in. diagnozę określającą, na podstawie dostępnych danych, poziom zadłużenia Klienta w relacji do jego dochodu (“bezpieczny”, “umiarkowany”, “nadmierny”) oraz podsumowanie historii dotychczasowej spłaty zobowiązań kredytowych wobec Banku. W teczce znajduje się również opis sposobu oceny zdolności kredytowej, a także porady w zakresie bezpieczeństwa finansowego Klienta.
Wszystko to ma na celu ułatwić decyzję w sprawie wyboru np. kredytu gotówkowego.

Więcej przeczytasz w: Świadectwa Kredytowe w Banku BPH

Dodaj do:
  • Technorati
  • Gwar
  • Wykop

Napisz komentarz