Archiwum dla Grudzień, 2009

PKO BP BANKOWY OFE – nowa nazwa Bankowego OFE

Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny obecnie nosi nazwę PKO BP Bankowy Otwarty Fundusz Emerytalny (nazwa skrócona PKO BP Bankowy OFE). Zmiana nazwy nastąpiła wraz z publikacją adekwatnych zmian w statucie Funduszu w dzienniku ogólnopolskim dnia 23 grudnia 2009 r. Na wprowadzenie nowej nazwy zgodę wydała Komisja Nadzoru Finansowego.

Drakońskie podwyżki w Alior Bank od 2010 roku!!!

ALIOR BANK informuje: “Jednym z kluczowych celów Alior Banku w 2010 roku będzie utrzymanie najwyższej jakości obsługi Klientów, a także rozwijanie atrakcyjnej i konkurencyjnej oferty. W związku z tym bank zaplanował zmiany, które mają przyczynić się zarówno do wzbogacenia atrybutów konta osobistego, jak i do zachęcania Klientów do wyboru Alior Banku, jako ich głównego banku. Od 1 lutego 2010 roku Klientom, którzy traktują Alior Bank jako bank główny, co oznacza spełnienie jednego z poniższych warunków: • co miesiąc wpływa na ich konto wynagrodzenie od pracodawcy, renta lub emerytura od ZUS, stypendium z uczelni; lub • co miesiąc wpływa na ich konto z innego banku kwota minimum 2000 zł, lub 1000 zł w przypadku osób poniżej 24. roku życia, którzy są studentami/uczniami/słuchaczami; lub • ich łączne średnie saldo miesięczne wynosi minimum 10.000 zł na lokacie terminowej, rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, oszczędnościowym, w jednostkach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych i bankowych papierach wartościowych emitowanych przez Alior Bank; lub • ich łączne średnie saldo miesięczne zadłużenia w ramach: posiadanego rachunku karty kredytowej, pożyczki, limitu kredytowego w rachunku lub kredytu zabezpieczonego na nieruchomości wynosi minimum 5.000 zł, zostanie udostępniony w ramach konta z lokatą nocną, konta zakupowego lub private banking bezpłatny Pakiet Assistance. Klienci, którzy spełnią jeden z wyżej wymienionych warunków, od 1 lutego 2010 roku zostaną objęci pakietem umożliwiającym nieodpłatne korzystanie z pomocy medycznej, samochodowej, naprawy sprzętu domowego oraz wykonania niektórych prac remontowych (wizyta hydraulika, ślusarza, elektryka). W praktyce oznacza to, że np. koszty wizyty lekarza, pielęgniarki lub transportu do placówki medycznej, ale także holowania pojazdu, wymiany akumulatora, a nawet naprawy sprzętu AGD lub RTV – zostaną pokryte przez ubezpieczyciela. Partnerem Banku w tym projekcie jest Grupa Mondial Assistance, międzynarodowy lider na rynku assistance, ubezpieczeń turystycznych i osobistej opieki. Jednocześnie, ze względu na wzrost kosztów obsługi, w tym kosztów bankomatów obcych, inflacyjne zmiany poziomu cen oraz wzrost cen usług, z których bank korzysta przy wykonywaniu poszczególnych czynności operacyjnych, Alior Bank podnosi o 2 złote miesięczną podstawową opłatę za kartę płatniczą wydawaną do konta z lokatą nocną, konta zakupowego, konta private banking i konta walutowego. Wprowadzenie podwyżki umożliwi zachowanie najatrakcyjniejszych benefitów konta osobistego oraz wysokiego poziomu świadczonych usług. Konto osobiste z lokatą nocną jest jednym z najlepszych kont na rynku, szczególnie dla Klientów, którzy traktują je, jako konto podstawowe. Zalety konta obejmują: darmowe wypłaty z bankomatów w Polsce i na świecie, brak opłaty za jego prowadzenie, darmowe przelewy internetowe, szeroki pakiet bezpłatnych usług w ramach ubezpieczenia Assistance, lokatę nocną oprocentowaną 5% w skali roku, a opłata za kartę płatniczą wynosić będzie jedynie 5 zł miesięcznie. Nowa stawka zostanie pobrana po raz pierwszy 28 lutego 2010 roku. Klienci, którzy nie traktują Alior Banku, jako głównego banku, zostaną objęci dodatkową opłatą za kartę płatniczą w wysokości 4 zł miesięcznie. Opłata ta dotyczyć będzie wyłącznie Klientów, którzy zamierzają korzystać jedynie z usług transakcyjnych banku, takich jak wypłaty z bankomatów czy przelewy przez Internet. Jednocześnie są to Klienci, którzy nie decydują się na przykład na przelewanie swojego wynagrodzenia do Alior Banku lub korzystanie z oferowanych produktów. Aby umożliwić Klientom dostosowanie się do nowych warunków opłata objęta jest okresem karencji wynoszącym miesiąc, tym samym zostanie pobrana po raz pierwszy 31 marca 2010 roku. W Alior Banku funkcjonują liczne udogodnienia dotyczące przenoszenia konta, m.in. pomoc bankiera w przeniesieniu wynagrodzenia i innych świadczeń, specjalne powiadomienia dla Urzędu Skarbowego oraz ułatwienia w przenoszeniu poleceń zapłaty i stałych zleceń. Dla Klientów, którzy od razu chcą korzystać z głównego benefitu (bezpłatnych bankomatów) bank oferuje kartę wydawaną od ręki. Refinansuje także limit w rachunku oraz kartę kredytową na uproszczonych zasadach. Nowa Taryfa Opłat i Prowizji (TOiP) dla Klientów Indywidualnych, która obowiązywać będzie od 1 stycznia 2010 r., wprowadza także zmiany dotyczące kart kredytowych, m.in. miesięczną opłatę za obsługę każdego rodzaju karty kredytowej, która wyniesie 5 złotych. Opłata ta nie zostanie pobrana pod warunkiem wykonania i zaksięgowania min. 4 transakcji bezgotówkowych kartą kredytową w danym cyklu rozliczeniowym. Zmianie ulegnie także roczny wolumen transakcji zwalniający z opłaty za wznowienie karty MasterCard Silver i MasterCard Gold. Wyniesie on odpowiednio 15 tys. zł oraz 30 tys. złotych. Planowana jest również zmiana wysokości opłaty za przyznanie/podwyższenie/wznowienie limitu odnawialnego w rachunku z 1% min. 20 zł do 1,6% min. 60 złotych, a także wprowadzenie opłaty 1 złoty za sprawdzenie salda rachunku w bankomatach. Bank rozważa także niewielkie zmiany w warunkach oferty dla Klienta Biznesowego. Nowa Tabela Opłat i Prowizji bankowych obejmie opłatą roczną w wysokości 15 złotych każdą kartę debetową wydaną do Rachunku Zarabiającego, Rachunku Efektywnego oraz Rachunku Biznes Komfort. Limity wydania bezpłatnych kart (bez opłaty za wydanie) dla tych Rachunków pozostają bez zmian. Zmniejszeniu z 20 do 10 ulega pula darmowych przelewów internetowych dla Rachunku Zarabiającego. Nowa Taryfa Opłat i Prowizji zostanie opublikowana 21 grudnia br., a Klienci zostaną poinformowani o zmianach zgodnie z trybem przewidzianym w regulaminach produktowych. Informacja o zakresie zmian oraz tekst nowej Taryfy Opłat i Prowizji zostaną udostępnione we wszystkich ogólnodostępnych źródłach, tj.: na stronie internetowej Alior Banku, w Systemie Bankowości Internetowej, na wyciągach, w oddziałach Alior Banku. Wszelkich informacji udzielą też pracownicy infolinii banku.”

…czyli w skrócie – będzie drożej, DUUUŻO drożej!!!

a gdzie zapłacisz mniej???

Drogie “wakacje kredytowe” w PKO BP

Banki wyciągają pomocną dłoń do osób, które mają przejściowe problemy z regularnym opłacaniem wymaganych kwot na poczet spłaty rat zaciągniętych pożyczek i kredytów gotówkowych.

Popularne stało się określenie “wakacje kredytowe”, czyli posługując się fachową nomenklaturą zawieszenie spłaty.

W sztandarowym produkcie kredytowym “Max Pożyczka Mini Rata” oferowanym w PKO Banku Polskim również istenieje taka możliwość.

Przyjdzie nam za nią jednak słono zapłacić i…trochę poczekać.

Dlaczego czekać? Aby móc skorzystać z opcji zawieszenia spłaty należy uregulować w sposób prawidłowy poprzednich 12 rat.

A ile nas to będzie kosztować?

a) oplata za zawieszenie 3% kwoty zawieszanej, minimum 50 PLN
b) opłata za sporządzenie aneksu do umowy 50PLN
c) opłata za zmianę planu spłaty 100PLN

Czyli łącznie 200PLN!!! Drakońsko drogo – ktoś przebije PKO BP??!! Alior Bank szczyci się ostatnio bezpłatnymi wakacjami kredytowymi przy ich pożyczce.

Aby znaleźć najlepszy kredyt kliknij tutaj!

Lokata promocyjna BGK “Gwarancja Zysku”

BGK oferuje nowy atrakcyjny produkt depozytowy dla klientów indywidualnych – lokatę promocyjną „Gwarancja Zysku”.

Lokatę promocyjną można otworzyć w złotych na okres 3 lub 6 miesięcy.

Oprocentowanie lokaty dla kwot w wysokości 25 tys. zł i więcej wynosi:
- 4,60% dla depozytu 6-miesięcznego;
- 4,50% dla depozytu 3-miesięcznego.

Oprocentowanie lokaty dla kwot poniżej 25 tys. zł wynosi:
-  4,30% dla depozytu 6-miesięcznego;
-  4,20% dla depozytu 3-miesięcznego.

Ponadto, lokata promocyjna „Gwarancja Zysku” posiada istotną zaletę w stosunku do poprzednich promocji lokat w BGK –  jest automatycznie odnawialna.

Odnawialność oznacza, że zakładając lokatę, nie trzeba się troszczyć o los środków po jej zakończeniu, co jest rozwiązaniem wygodnym i korzystnym dla Klienta. 

Minimalna kwota lokaty to 1000 zł. 

Lokatę promocyjną „Gwarancja Zysku” można zakładać w okresie 9 grudnia 2009 r. – 5 marca 2010 roku.

Źródło: www.bgk.pl

Szukasz najlepszej lokaty???

Nowy Prezes ING Banku – Pani Prezes!

8 grudnia 2009 roku Rada Nadzorcza ING Banku Śląskiego podjęła decyzję o powołaniu Małgorzaty Kołakowskiej na stanowisko prezesa zarządu ING Banku Śląskiego. Na tym stanowisku zastąpi Brunona Bartkiewicza, który z końcem roku przechodzi do centrali Grupy ING.

 Kandydatura nowego prezesa będzie przedstawiona do akceptacji Komisji Nadzoru Finansowego.

 Obecnie Małgorzata Kołakowska, na stanowisku wiceprezesa zarządu Banku, odpowiada za obszar dużych korporacji i instytucji finansowych oraz rynków finansowych.

 Prezes Brunon Bartkiewicz będzie kierował ING Bankiem Śląskim do końca grudnia br. Od stycznia podejmie pracę w centrali ING w Amsterdamie, gdzie będzie odpowiadał za działalność banku ING Direct w Anglii, Francji, we Włoszech i w Hiszpanii.

 Małgorzata Kołakowska rozpoczęła swoją karierę zawodową w ING Bank NV/Oddział w Warszawie w latach 1993-1996. Po kilkuletniej przerwie, w trakcie której zajmowała stanowisko dyrektora finansowego w McDonalds’ Polska oraz dyrektora na Polskę i kraje bałtyckie w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju powróciła do ING Banku Śląskiego. Od października 2006 roku nadzorowała obszar dużych korporacji i instytucji finansowych na stanowisku Dyrektora Banku. 1 lipca 2008 roku objęła stanowisko wiceprezesa Banku.

 Pełniła ponadto funkcję członka Rady Nadzorczej Banku Gospodarki Żywnościowej S.A., Funduszu Emerytalnego Winterthur (obecnie AXA) oraz Kredobanku na Ukrainie. Obecnie sprawuje funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej ING Banku Hipotecznego S.A. oraz Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej ING Securities S.A.

 Małgorzata Kołakowska jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej.

Informacja z Biura Prasowego ING.

Kredyt Gotówkowy “Raz Dwa” – szybki kredyt gotówkowy w Banku Pocztowym

 

Kredyt gotówkowy to najlepsza oferta dla osób potrzebujących pilnie dodatkowych środków na świąteczne zakupy.
Bank Pocztowy uruchamia kredyt, a za otrzymane środki już tego samego dnia można wybrać się do sklepów by znaleźć prezenty dla najbliższych.

W dniach 7.12 – 22.12. br. dostępna jest specjalna oferta.

Brak prowizji obowiązuje dla wniosków złożonych przez internet.

Składając wniosek o Kredyt gotówkowy przez internet, a decyzję kredytową otrzymuje się online.

Kredyt Raz Dwa można otrzymać przy minimum formalności. 
Źródło: www.pocztowy.pl

Poszukujesz najkorzystniejszego kredytu – zajrzyj tutaj.

Polisolokata Allianz Profit 7%

Zalety Allianz Profit

 • Brak podatku od zysków kapitałowych (tzw. „podatek Belki”).
 • Atrakcyjna i stała wysokość wypłaty na koniec okresu umowy.
 • Brak opłat związanych z przystąpieniem i rezygnacją z ubezpieczenia.
 • Ubezpieczenie na życie i dożycie przez cały okres trwania umowy.
 • Możliwość zakupienia kilku polis jednocześnie.
 • Dostęp do środków przez cały czas trwania umowy.
 • Skorzystanie z Allianz Profit daje Ci ochronę ubezpieczeniową na wypadek śmierci przez cały okres ubezpieczenia.
 • Ubezpieczenie Allianz Profit jest oferowane przez TU Allianz Życie Polska S.A. za pośrednictwem banku i sieci agentów.

Źródło: www.allianz.pl

Aby znaleźć najlepszą aktualnie lokatę na rynku wystarczy zajrzeć tutaj!

Wsparcie dla klientów przenoszących konto w BZ WBK

Z myślą o klientach przenoszących konta osobiste z innych banków BZ WBK przygotował nowe narzędzie informatyczne pomagające w przeniesieniu listy odbiorców przelewów internetowych z innego banku do BZ WBK.

 eKonwerter pozwala uniknąć mozolnego wprowadzania danych odbiorców w usługach bankowości internetowej BZWBK24 osobom, które dokonywały wcześniej przelewów poprzez usługi bankowości elektronicznej w innych bankach. Korzystając z eKonwertera można bowiem utworzyć z elektronicznej historii transakcji w innym banku, plik odbiorców przelewów, który  łatwo i szybko zostaje wgrany do usług bankowości internetowej Banku Zachodniego WBK.

 

eKonwerter to kolejne z rozwiązań, jakie BZ WBK oferuje klientom, którzy przenieśli konta do tego banku. Jest to tylko jeden z elementów kompleksowego programu wsparcia dla klientów przenoszących swoje rachunki. Istotniejsze z punktu widzenia klienta są inne usługi, które BZ WBK wprowadzał sukcesywnie w całym 2009 r. BZ WBK zapewnia bowiem m.in:     
-poinformowanie pracodawcy listem poleconym o nowym numerze rachunku do przelewu wynagrodzenia,
-poinformowanie w imieniu klienta właściwego Urzędu Skarbowy, listem poleconym za potwierdzeniem zwrotnym, o nowym numerze rachunku bankowego klienta,
-pomoc w utworzeniu zleceń stałych, poinformowanie klienta o konieczności osobistego odwołania zleceń stałych w poprzednim banku,
-pomoc w przeniesieniu poleceń zapłaty, przekazanie do wierzycieli, w imieniu klienta, nowych zgód dotyczących polecenia zapłaty oraz poinformowanie klienta o konieczności osobistego odwołania wcześniej wydanych zgód dla tych wierzycieli.

 Ponadto osoby, które przenoszą swoje rachunki do BZ WBK mogą liczyć na tzw. balance transfer, czyli przeniesienie limitu kredytowego w koncie osobistym, a jeżeli nie posiadały go w poprzednim banku – uruchomienie limitu na podstawie półrocznej historii poprzedniego rachunku.

To jeszcze nie wszystko. BZ WBK zamierza wprowadzać kolejne udogodnienia dla klientów przenoszących konta z innych banków. Jednym z powodów rozwijania tej sfery usług będzie wprowadzana od 1 stycznia 2010 r. rekomendacja Związku Banków Polskich o przenoszeniu rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych.

Źródło: www.bzwbk.pl

Szukasz najlepszego konta – kliknij tutaj!

Zima ścina oprocentowanie w db kredyt!

Najnowsza oferta specjalna* kredytu gotówkowego dostępnego w db kredyt charakteryzuje się w szczególności:

 • obniżonym oprocentowaniem – tylko 8,5%* nawet dla kwoty 25 000 zł
 • wysoką maksymalną kwotą kredytu aż 130 000 zł
 • minimum dokumentów – wystarczy PIT-11 lub PIT-40
 • możliwością atrakcyjnego ubezpieczenia na wypadek utraty pracy
 • zamianą drogich rat z innych banków na jedną niższą
 • * Promocja obowiązuje do 31.12.2009 r. i dotyczy kredytów gotówkowych w kwotach od 15 000 zł do 25 000 zł, na okres do 24 m-cy z ubezpieczeniem. RRSO dla kwoty kredytu 25 000 zł udzielonego na 24 m-ce, z ubezpieczeniem na dzień 18.11.2009 r. wynosi 14,25%.

  Źródło: www.dbkredyt.pl