Archiwum dla Kwiecień, 2009

Ubezpieczenie do kredytu obowiązkowe?

Bardzo sprytny chwyt wykorzystuje obecnie Getin Bank.
Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem nie można żądać od kredytobiorcy zakupu ubezpieczenia do kredytu (w tym konkretnym przypadku gotówkowego). Jaki “trik” wykorzystuje Getin? Otóż zgodnie z wewnątrzbankową regulacją (informacja pozyskana od… pracownika call-center tego banku!) do wszystkich kredytów konsumpcyjnych obligatoryjnie należy zakupic (przez klienta) ubezpieczenie. Bank komunikuje to w ten sposób:

“w przypadku nie przedstawienia bankowi poręczyciela do kredytu należy zakupić ubezpieczenie będące substytutem tego zabezpieczenia”

Wiadomo – kto w tych czasach zechce być poręczycielem (żyrantem jak mawiają niektórzy)? Obecnie łatwiej jest, by podwinęła się noga kredytobiorcy głównemu i zaczyna się kłopot…

Pomysłowi ci product-managerowie z Wrocławia :)

PS: oczywiście ubezpieczenie jest kosztowne, a zakres jego ochrony stosunkowo niewielki…

Pakt na Rzecz Rozwoju Akcji Kredytowej

20 kwietnia 2009 roku odbyło się spotkanie władz Narodowego Banku Polskiego z prezesami banków komercyjnych przy udziale wiceministra finansów i zastępcy przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego. Jego celem była inauguracja prac nad zaproponowanym przez NBP „Paktem na Rzecz Rozwoju Akcji Kredytowej”.

W reakcji na globalny kryzys polski bank centralny w 2008 roku zaoferował bankom „Pakiet zaufania”, gwarantujący im zachowanie płynności. „Pakiet zaufania” dobrze wypełnił swoje zadanie, obecnie nadszedł czas na kolejne działania, których celem powinno być przeciwdziałanie tendencjom do ograniczania dostępności kredytu dla gospodarki. Badania NBP wskazują, że w ostatnich miesiącach banki znacznie zaostrzyły warunki udzielania kredytów, znacznemu osłabieniu uległa zwłaszcza dynamika kredytów dla przedsiębiorstw.

Chcąc przeciwdziałać takiemu scenariuszowi, Narodowy Bank Polski zainicjował prace nad „Paktem na Rzecz Rozwoju Akcji Kredytowej”. O ile „Pakiet zaufania” miał charakter jednostronnej oferty banku centralnego wobec banków komercyjnych, to celem „Paktu” jest wytworzenie płaszczyzny wielostronnej współpracy. Bank centralny gotów jest zwiększać swoje zaangażowanie w zakresie dalszego zasilania banków w płynność, ale oczekuje w zamian, że banki również podejmą działania wzmacniające akcję kredytową.

W trakcie spotkania przedstawiciele banków zgłaszali propozycje konkretnych rozwiązań i kierowali swoje oczekiwania zarówno do Narodowego Banku Polskiego, Ministerstwa Finansów jak i Komisji Nadzoru Finansowego. Będą one omawiane na spotkaniu Komitetu Stabilności Finansowej. Na początku maja 2009 roku w NBP odbędzie się następne spotkanie z przedstawicielami banków, już o charakterze roboczym, na którym określone zostaną instrumenty i działania niezbędne do zrealizowania „Paktu na Rzecz Rozwoju Akcji Kredytowej”.

Informacja pobrana z witryny www.nbp.pl

Koniec podróży – czas wrócić do pracy?

Życie kocha przypadki.

Przypadkiem Jerzy Pruski skonfliktowany ze Sławomirem Skrzypkiem opuszcza NBP.

Przypadkiem Jerzy Pruski obejmuje stery w największym polskim banku.

Przypadkiem z BRE Banku odchodzi Sławomir Lachowski.

Przypadkiem Wiceprezesem PKO BP zostaje pan Wojciech Papierak.

Przypadkiem wybiera się w trwająca blisko 100 dni podróż życia http://www.slawomirlachowski.pl/lang/pl/2009/04/msl-panamericana2009_koniec-wyprawy/

Przypadkiem po skończonej podróży powracają plotki o przejściu Lachowskiego do PKO BP, Pruskiego do MFW itd.

Kochamy polskie przypadki :)

30 oddziałów Allianz Banku

Allianz Bank systematycznie powiększa sieć swoich oddziałów, otwierając je w kolejnych miastach. Bank właśnie uruchomił swoją 30 placówkę w Krakowie przy ul. Kalwaryjskiej.

Obsługę klientów Allianz Bank rozpoczął w grudniu ub. roku. Do tej pory uruchomionych zostało w sumie 30 oddziałów. W ostatnich tygodniach nowe oddziały Allianz Banku zostały otwarte m.in. w Krakowie, Lublinie, Gliwicach, Łodzi, Poznaniu i Koszalinie. Adresy wszystkich oddziałów bankowych można znaleźć na stronie internetowej banku: www.allianz.pl. Dodatkowo produkty bankowe oferuje również coraz większa liczba agentów Allianz na terenie całego kraju.

Wszystkie oddziały Allianz Banku są czynne w dni powszednie w godzinach 10.00-18.00. Placówki bankowe są nowocześnie i funkcjonalnie urządzone oraz wyposażone w dostępną przez całą dobę strefę z bankomatem i terminalem transakcyjnym. Kolejne oddziały banku rozpoczną obsługę klientów w najbliższych tygodniach.

Informacja pobrana z witryny www.allianz.pl

Zmiany kierownictwa PKO BP czas zacząć?

Wymiana części Rady Nadzorczej, nowi dyrektorzy zarządzający, nowy skład Rady, ponowne spekulacje medialne na temat przyjścia do banku p. Sławomira Lachowskiego (twórcy sukcesu detalu w BRE Banku) znowu intrygują opinię publiczną. Co z tego wyniknie – zobaczymy? Póki co konserwatywna ręka Prezesa Pruskiego wciąż rządzi w PKO BP, przygotowywane megaszczegółowe analizy (quasi-naukowe) póki co nie zostaną zastąpione biznesplanami z nowatorskimi pomysłami…

Poniżej notka informująca o zmianach w banku:

Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna informuje, że Skarb Państwa, jako Uprawniony Akcjonariusz, na podstawie § 11 ust. 1 Statutu Banku ustalił liczbę członków Rady Nadzorczej na 7 osób.

Ponadto Zarząd Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy PKO BP SA – zwołane na dzień 6 kwietnia 2009 r. , a kontynuujące obrady w dniu 20 kwietnia 2009r. – na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 11 ust. 2 Statutu Banku powołało w skład Rady Nadzorczej PKO BP S.A.: Cezarego Banasińskiego, Jacka Gdańskiego, Błażeja Lepczyńskiego, Jerzego Stachowicza.

Zgodnie z podjętymi uchwałami Cezary Banasiński, Jacek Gdański, Błażej Lepczyński, Jerzy Stachowicz zostali powołani z dniem 20 kwietnia 2009r.

Skarb Państwa, jako Uprawniony Akcjonariusz na podstawie § 12 ust. 1 Statutu PKO BP S.A. wyznaczył Błażeja Lepczyńskiego – na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku do końca obecnej kadencji.

Informacje o powołanych członkach Rady Nadzorczej:

Cezary Banasiński

Jacek Gdański

Błażej Lepczyński

Jerzy Stachowicz

Żadna z wyżej wskazanych osób nadzorujących nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do PKO BP SA. Żadna z powyżej wskazanych osób nadzorujących nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do PKO BP SA spółce cywilnej lub osobowej. Żadna z powyżej wskazanych osób nadzorujących nie jest członkiem organu spółki kapitałowej konkurencyjnej wobec PKO BP SA ani nie jest członkiem jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec PKO BP osoby prawnej. Żadna z powyżej wskazanych osób nadzorujących nie została wpisana do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych.

Informacja pobrana z witryny www.pkobp.pl

Alior Bank obsługuje już 100 000 Klientów

100-tysięczny Klient został na zawsze zwolniony ze wszystkich opłat i prowizji w Alior Banku.

Dzięki interesującej ofercie produktowej i wysokiej jakości usług Alior Bank zdobył zaufanie 100 tysięcy Klientów, w tym 10 tys. małych i średnich firm, po pięciu miesiącach od rozpoczęcia działalności operacyjnej. Bank stale poszerza swoją ofertę, do której wprowadzono ostatnio atrakcyjne kredyty gotówkowe oraz usługę Autodealingu dla Klientów indywidualnych i biznesowych. Wysoka jakość usług świadczonych przez Bankierów Alior Banku zostało potwierdzona w najnowszym raporcie „Jakość Obsługi 2008” przygotowywanym przez firmę Vision SecretClient.

100-tysięczny Klient Alior Bank założył konto w Oddziale w Rybniku przy ulicy Plac Wolności 13. Został on uhonorowany przez Alior Bank zwolnieniem ze wszystkich opłat i prowizji bankowych do końca życia. Dotyczy to zarówno obecnych jak i przyszłych produktów, w tym kont osobistych, kart kredytowych, pożyczek i kredytów hipotecznych. Poza standardowym oprocentowaniem w przypadku produktów kredytowych Klient ten nie będzie ponosił żadnych dodatkowych kosztów związanych z korzystaniem z usług i produktów Alior Banku.

Polak potrafi – LOKATA… antykryzysowa!

Były już tańsze warianty kawy (na wynos za 5 zł), kanapek (z jednym składnikiem), kredytów (refinansowanie posiadanych zobowiązań plus ekstra gotówka na dowolny cel), ale lokata ANTYKRYZYSOWA to na polskim rynku rzecz bez precedensu :)

BZ WBK wprowadza do swojej oferty polisolokatę, której konstrukcja polega na tym, że z ulokowanej na lokacie kwoty bank potrąca 1% tytułem ochrony ubezpieczeniowej, która w sytuacji gdybyśmy zostali zwolnieni albo nasz pracodawca by splajtował umożliwia uzyskanie z tytułu ochrony zdarzeń tego typu do 10% zdeponowanej kwoty! Oprocentowanie tego produktu również wydaje się atrakcyjne, bo wynosi 5,75% w skali roku.

Co o tym sądzicie? Ciekawe, prawda? :) Naprawdę duży plus za kreatywność, głównie dla działu marketingu i komunikacji!

PS: lokata w ofercie banku dostępna będzie od przyszłego poniedziałku (27.04), max kwota depozytu to 20 000 PLN, więc max odszkodowanie z tytułu utraty pracy wyniesie do 2 000 PLN.

Zmiana na stanowisku Prezesa Zarządu Meritum Bank ICB S.A

Z dniem 16 kwietnia 2009 roku Pan Mariusz Karpiński złożył rezygnację z funkcji prezesa zarządu Meritum Banku. Pełnienie obowiązków prezesa Rada Nadzorcza powierzyła wiceprezes, Joannie Krzyżanowskiej.


„Moja rezygnacja wynika wyłącznie z przyczyn osobistych. Z żalem rozstaję się z instytucją, w której budowanie byłem zaangażowany od samego początku, i ze znakomitym zespołem ludzi, których udało się do tego projektu pozyskać. Jestem przekonany, iż moi współpracownicy będą z sukcesem kontynuować budowanie pozycji rynkowej Meritum Banku zgodnie z dotychczasową strategią. Uzgodniłem z właścicielami banku, iż będę im w dalszym ciągu służył swoją radą i pomocą jako doradca Rady Nadzorczej banku ”
mówi Mariusz Karpiński.

Joanna Krzyżanowska jest absolwentką Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Przez 12 lat była odpowiedzialna za opracowywanie i wdrażanie strategii rozwoju GE Money na rynku polskim. Od 1995 roku kierowała rozwojem kredytów dla osób fizycznych i stworzyła wysoce efektywne, wyspecjalizowane struktury sprzedaży kredytów samochodowych i gotówkowych, a następnie kredytów na zakup towarów i usług. W 2000 roku powierzono jej nadzór nad opracowaniem i wdrożeniem strategii kart kredytowych na rynku polskim. Od 2005 roku odpowiadała również za rozwój kredytów hipotecznych oraz repozycjonowanie Banku pod nową nazwą GE Money. Stworzyła unikalny w działającym w 50 krajach GE Money model zarządzania połączonych funkcji sprzedaży i marketingu.

„Powierzenie Pani Krzyżanowskiej obowiązków prezesa zarządu jest potwierdzeniem bardzo wysokiej oceny przez właścicieli wyników osiągniętych przez pierwszy rok działania Meritum Banku w segmencie consumer finance. Ten kierunek rozwoju banku będzie bez wątpienia kontynuowany” mówi Krzysztof Kulig, Przewodniczący Rady Nadzorczej Meritum Banku.

„Meritum Bank będzie dalej realizował swoją dotychczasową strategię rynkową i produktową. Znakomity zespół ludzi, który zbudowaliśmy wspólnie z Mariuszem Karpińskim, jest gwarancją iż dalszy rozwój banku będzie przebiegał zgodnie z założeniami i z zachowaniem najwyższych standardów rynkowych”
dodaje Joanna Krzyżanowska.

Meritum Bank ICB S.A. jest kontrolowany przez fundusze inwestycyjne, którym doradza Innova Capital. Bank, którego siedzibą jest Gdańsk, aktualnie posiada 5 oddziałów w największych miastach Polski, prowadzi również aktywną dystrybucję produktów pożyczkowych poprzez sieci pośredników finansowych w całym kraju. Strategia banku zakłada docelowo rozbudowanie sieci oddziałów własnych i franszyzowych, i oparcie się po stronie produktowej na segmencie consumer finance oraz na nowoczesnej bankowości elektronicznej skierowanej przede wszystkim do osób prowadzących działalność gospodarczą oraz małych i średnich przedsiębiorców.

Informacja pobrana z witryny: www.meritumbank.pl

Pomoc dla ofiar tragedii w Kamieniu Pomorskim

Pomoc dla poszkodowanych w Kamieniu Pomorskim bez prowizji.
PKO Bank Polski poinformował, że zrezygnował z pobierania prowizji od wpłat gotówkowych oraz przelewów dokonywanych w PLN na rachunek Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim oraz na rachunek Caritas Polska, przekazywanych jako pomoc dla ofiar pożaru domu socjalnego w Kamieniu Pomorskim.Zwolnienie dotyczy wpłat dokonywanych przez osób fizyczne oraz małe i średnie przedsiębiorstwa realizowanych w placówkach własnych Banku, agencjach PKO BP i za pośrednictwem konta Inteligo. Prowizja nie będzie pobierana od 15.04 do 15.07.2009 r. od w/w wpłat na następujące rachunki:Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
18 1240 3868 1111 0000 4090 8896
z dopiskiem:
Pomoc dla poszkodowanych z pożaru przy ul. Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim

CARITAS POLSKA
ul. Skwer Kard. Wyszyńskiego 9,
01-015 Warszawa
70 1020 1013 0000 0102 0002 6526
lub
77 1160 2202 0000 0000 3436 4384
z dopiskiem:
Pomagam-Kamień Pomorski

Informacja pobrana z witryny www.pkobp.pl

Czego nikomu nie życzę…

Czy ktoś z Was miał kiedyś sen, w którym do Waszego mieszkania/domu puka komornik i informuje Was o bezwględnej koniecznosci opuszczenia lokum, w którym przebywacie, gdyż wystawiona ona jest na licytację…? W dobie coraz bardziej spektakularnych doniesień medialnych o kryzysie nikogo nie powinno dziwić to, że pojawia się coraz wiecej osób, które mają problemy z terminowym płaceniem rat za zaciągnięte w okresie prosperity zobowiązaniach…

Są osoby, które nawet w czasach dekoniunktury potrafią kreatywnie myśleć i nieźle na tym zarobić. W sieci pojawił się nowy adres: www.licytacje.komornicze.pl gdzie można znaleźć pierwsze informacje o tym co po konkurencyjnej cenie (czytaj na czyjeś tragedii) można sobie zafundować mając odpowiednie środki…

Sobie i Wam ższczerze życzę, abyście zdjęć swojej nieruchomości nigdy tam nie ujrzeli…