Archiwum dla Marzec, 2009

Nowe władze w Aliorze…?

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Alior Banku, 24 marca 2009 roku podjęło uchwałę o powołaniu prof. Krzysztofa Obłoja do Rady Nadzorczej Alior Banku SA.

Profesor Obłój zastąpi w Radzie Nadzorczej Pana Krzysztofa Rybińskiego, dotychczasowego Zastępcę Przewodniczącego Rady. Przyczyną rezygnacji Pana Rybińskiego jest objęcie przez niego nowych obowiązków służbowych wykluczających jego członkowstwo w Radach Nadzorczych oraz w innych organach spółek prawa handlowego.

Profesor Krzysztof Obłój jest znanym specjalistą z zakresu strategii organizacji i zarządzania międzynarodowego. Wykłada na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i w Akademii im. L. Koźmińskiego. Prowadził także zajęcia w renomowanych międzynarodowych uczelniach, m.in. University of Illinois at Urbana Champaign i Yale University, francuskiej ESCP-EAP oraz Ecole Nationale des Ponts et Chaussees, angielskiej Henley-on-Thames College, BI Norwegian School of Management, Bodo Graduate School of Management i słoweńskiej Bled School of Management. Jest autorem wielu publikacji z zakresu organizacji i zarządzania, a jego książki i artykuły są publikowane w USA, Europie i Polsce.

Profesor Krzysztof Obłój doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom w dziedzinie strategii, struktury i kultury organizacyjnej. Ma także duże doświadczenie w zakresie nadzoru korporacyjnego. Był przewodniczącym lub członkiem Rad Nadzorczych m.in. Agory-Gazety SA, Orlen SA, Dwory SA, Ambra SA, Polmos Lublin SA, Eurobank SA, NFI Foksal SA. Aktualnie jest przewodniczącym Rady Nadzorczej w Impel SA, wiceprzewodniczącym LOOK Finansowanie Inwestycji SA i członkiem Rady Nadzorczej Prochem SA.

Powyższa informacja pobrana została ze strony internetowej Alior Banku. Czy oznaczać ona może poczatek roszad w szeregach menedżmentu Aliora? Zobaczymy…

(cięta?) riposta KNF ws. do banków żądających renegocjacji umów kredytów hipotecznych

Stanowisko KNF ws. żądania przez banki dodatkowego zabezpieczenia do kredytów hipotecznych

 Aktualna sytuacja na rynku finansowym i bankowym nie może być wykorzystywana do zwiększania rentowności portfela kredytowego kosztem klientów, np. poprzez podwyższanie marż albo rozszerzanie spreadów walutowych.
Należy zwrócić uwagę, że spadek zabezpieczenia nie oznacza spadku zdolności kredytowej klienta, a wszelkie działania podejmowane wobec kredytobiorców muszą uwzględniać specyfikę każdego kredytu i sytuację kredytobiorcy. Dodatkowo, jedną z podstawowych zasad przy zawieraniu umów jest zasada równości stron, w związku z tym za niewłaściwą należy uznać sytuację, w której banki wykorzystując zapisy umów będą dążyły do zmiany warunków, na jakich udzielały kredyty.

Zwiększenie obciążeń klienta w wyniku wzrostu marży może ponadto negatywnie wpłynąć na jego zdolność do spłaty kredytu.

Podejmowane przez niektóre z tych instytucji próby zmiany warunków umowy kredytowej poprzez podwyższenie marży, domaganie się dodatkowego zabezpieczenia od klientów (w szczególności tych, których ocena zdolności kredytowej oraz wartości zabezpieczenia kredytu była dokonana w niedalekiej przeszłości) lub sprzedaż dodatkowych produktów finansowych świadczyć może o niedostatecznej jakości procesu zarządzania ryzykiem.

Nadzór będzie się bacznie przyglądał bieżącej praktyce kredytowej banków i bieżącemu zarządzaniu portfelem kredytowym pod kątem generowanego ryzyka. Szczególną obserwacją UKNF obejmie banki o podwyższonym profilu ryzyka, wobec takich instytucji może podjąć działania nadzorcze, których celem będzie podniesienie wymogu kapitałowego ( w ramach II filaru NUK) na ryzyko kredytowe

źródło: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego

Stopy procentowe NBP najniższe w historii! Kolejne cięcie stóp o 25pb.

Komunikat prasowy z posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej w dniach 24-25 marca 2009 r.

 

Rada Polityki Pieniężnej postanowiła obniżyć stopy procentowe NBP o 0,25 pkt. proc. do poziomu:

  • stopa referencyjna 3,75% w skali rocznej;
  • stopa lombardowa 5,25% w skali rocznej;
  • stopa depozytowa 2,25% w skali rocznej;
  • stopa redyskonta weksli 4,00% w skali rocznej.

Uchwała RPP wchodzi w życie 26 marca 2009 r.

źródło: www.nbp.pl

Renegocjacja umowy kredytu hipotecznego przez bank!?

Jeżeli ktoś z Was był już uczestnikiem “gierki” banku próbującego zmienić warunki umowy kredytu hipotecznego komentujcie to proszę! Niech ta strona będzie platformą wymiany doświadczeń/spostrzeżeń w tej materii!

PS: wiecie, że od 1 kwietnia Santander Consumer Bank wycofuje z oferty kredyty hipoteczne?

Co zmienia się w taryfie PKO BP od 1 maja 2009 roku?

Bardzo wiele mówi się o zmianach, jakie największy
polski bank detaliczny PKO Bank Polski funduje
swoim klientom począwszy od 1 maja 2009 roku,
ale co konkretnie będzie kosztowało więcej i ile
wynosić będą nowe stawki prowizji i opłat?

Najbardziej dokuczliwa będzie podwyżka opłaty
za prowadzenie rachunku (do poziomu 6,90 zł)
[pamiętajmy, że do tego doliczyć należy 2 zł
opłaty abonamentowej za korzystanie z usług
bankowości elektronicznej iPKO, czyli dostępu do
rachunku za pośrednictwem internetu i telefonu).
Co poza tym:

-wprowadzenie opłat za zamknięcie otwartego nie
dalej niż 3 miesiące wstecz konta osobistego
(opłata w przypadku platynowego konta może
wynieść nawet 100 złotych!!!)
-nowe stawki opłat za przelewy z rachunku
oszczędnościowego (7,99 zł za przelew
internetowy; 9,99 zł za przelew zlecony w oddziale
- pierwszy przelew w danym miesiącu bezpłatnie)
-wydanie lub wznowienie (co 12 miesięcy) karty
debetowej do ROR (do 20 zł)
-wprowadzenie opłat za przelewy predefiniowane
-wyższe opłaty za wypłatę gotówki za pomocą karty
kredytowej (sic!) do poziomu 3% wypłacanej
kwoty nie mniej niż 7 zł
-droższe przedłużenie umowy kredytu
odnawialnego (limit krredytowy w rachunku) do
poziomu 1,8% nie mniej niż 60 zł
-wprowadzenie opłaty za telefon interwencyjny do
klienta przypominający o zaległości w spłacie
kredytu (10 zł) oraz opłaty za wyjazd do klienta w
tym samym celu (opłata 85 zł)

Czy są to kluczowe i bardzo bolesne zmiany?
Niech każdy z Was  odpowie sobie sam na to
pytanie najlepiej porównując ofertę PKO BP do
konkurencji…

Renegocjacje umów kredytów hipotecznych?!

Na tematycznych forach internetowych oraz w prasie ogólnopolskiej pojawiły się w ostatnich dniach bardzo niepokojące sygnały dotyczące zaktywizowania się doradców kredytowych (hipotecznych) w kwestii zmiany warunków (renegocjacji) zawartych już (ba, nawet obsługiwanych prawidłowo) umów kredytów hipotecznych.  pierwszych pojawiających się informacji wynika, że sprawa dotyczy trzech banków: Polbanku EFG, Millennium oraz Noble Banku. Jak wygląda cały proceder? Otrzymujemy telefoniczne (zawsze to mnie namacalnych śladów) zaproszenie do placówki banku w celu przeanalizowania sytuacji związanej z aktualną wartością nieruchomości, kwestią zabezpieczeń kredytu oraz wysokości marży. Zapewne nikt z czytelników nie został wezwany z powodu tego, że wartość nieruchomości wzrosła i można liczyć na atrakcyjniejsze warunki spłaty kredytu – tylko odwrotnie! Bank każe sobie podpisać (przygotowany rzekomo przez klienta) wniosek o podwyższenie marży (np o 0,5pp.) z powodu zwiększonego ryzyka związanego z kredytem! Praktykowane jest również alternatywnie wymóg ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia (np. na innej nieruchomości, doubezpieczenie niskiego wkładu albo wydłużenie okresu kredytowania). Czy banki mogą czynić takie działania? odnie z dobrymi rynkowymi praktykami nie, ale sytaucja jest nadzwyczajna (kurs CHF/PLN poszybował w górę, wartość nieruchomości stanowiących główne zabezpieczenie kredytów spada), więc bank postępują również niestandardowo… Oczywiście rzecznicy banków zarzekają się, że w sytuacji, gdy makro się  ustabilizuje ponownie przystąpią do rozmów z klientami (…) Pamiętajmy to bank udzielił nam kredytu (jasne, że nie ze swoich pieniędzy), ale to on w rzeczywistości dyktuje warunki i zawsze może zażądać natychmiastowej wymagalności kredytu w sytuacji gdy tylko znajdzie na to jakiś pretekst, a takich banki maja ostatnio bardzo wiele…

Aktywnie pozyskujemy klientów MSP

Nie minął miesiąc odkąd znajomu założył firmę (pierwszą w życiu własną działalność gospodarczą)  i jakież było jego zdziwienie kiedy na podany jedynie w urzędach rejestracyjnych numer telefonu zadzwonił pierwszy konsultatnt bankowy oferujący propozycję otwarcia firmowego rachunku bankowego. Ponad minutę trwał monolog polegający na wylistowaniu wszystkich korzyści płynących z tytułu otwarcia rachunku (darmowe prowadzenie przez pierwszych dwanaście miesięcy, bezpłatne przelewy do US i ZUS, “księgowość bez opłat za pierwszch bodajże 6 miesięcy – poprzez portal internetowy świadczący tego typu usługi). O jakim banku mowa? O mającym ostatnio nienajlepszą prasę MultiBanku.

Tak więc firma nie ma jeszcze żadnych zamówień, dopiero co zakupiła komputer, reklam i klientów brak a pierwsze propozycje świadczenia na rzecz firmy usług już się pojawiły – to się nazywa wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom klienta :)

PS: tlko skąd oni mieli te dane teleadresowe?

Widmo zwolnień w Allianz Banku…?

Na rynku aż huczy od plotek, że pomimo wielu milionów wpompowanych w projekt bankowy pod nazwą Allanz Bank instytucja ta póki co nie jest spełnia pokładanych w niej nadziei (mniejsza od zakładanej sprzedaż produktow kredytowych dla klientów indywidualnych, stagnacja na rynku hipotecznym, przez co zapowiadane mocne uderzenie w mieszkaniówkę oddala się w bliżej nieokreślonym czasie…) Wszystko to sprawia, że pracownicy tejże instytucji nie widzą swojej przyszłości wyłącznie w różowych kolorach… Oficjalnie mówi się już o kilkuprocentowej redukcji etatów oraz o tym, że zwalnianym pracownikom proponowane będzie otwarcie w własnej działalności gospodarczej i współpraca z ubezpieczeniową częścią Allianz (ale przecież taka możliwość jest dla niemalże każdej chętnej osoby, więc jest to wytłumaczenie czysto PR-owskie). Zmiana prezesa (z przyczyn osobistych złożona rezygnacja), niewielka pompa reklamowania instytucji (obcięty budżet marketingowy?) i niepewność co do dalszych losów szeregowych pracowników sprawiają, że może być ciężko zawojować rynek… Ale może to tylko czarnowidztwo – jak sądzicie?

Kupujmy grupowe ubezpieczenia na życie!!!

Grupowe ubezpieczenia na życie, jeżeli nie są produktami sprzedawanymi przez banki jako uzupełnienie (obligatoryjne albo fakultatywne) pożyczek/kredytów gotówkowych są bardzo ciekawymi produktami.

Zapytajcie o takie ubezpieczenia swoją kadrową albo kogoś z obsługi pracowników. Dlaczego warto mieć tego typu produkt? Dlatego, że poza ochroną (suma ubezpieczenia wypłacana wskazanej osobie-uposażonemu w przypadku zgonu ubezpieczonego) posiada również bardzo ciekawe – życiowe propozycje, do których zaliczamy:

-wypłatę świadczenia (najczęściej w wysokości około 10% sumy ubezpieczenia)  z tytułu narodzin dziecka (około 2 000 PLN);
-wypłatę świadczenia w przypadku zgonu współmałżonka, dziecka, rodzica;
-rekompensatę pieniezną za przymusową hospitalizację;
-zniżki przy ubezpieczaniu np. mieszkań i samochodów.

A wszystko to za jedyne ok 50 zł. miesięcznie!!!

Nieaktualizowany Smartbox u doradców finansowych Xelion

Z infomacji przekazanych przez internautów wynika, że informacje na temat smartboxa, z którego korzystają doradcy w xelion są nieaktualne, ponieważ serce narzędzia nie było już dawno uaktualniane. Czy ktoś ma bardziej szczegółową wiedzę w tym zakresie?
Poniżej informacja na temat smartboxa zamieszczona na witrynie internetowej firmy Xelion.
 Zadaniem Doradcy Finansowego jest zbudowanie portfela produktów finansowych dostosowanego do sytuacji Klienta, jego indywidualnych celów finansowych oraz bieżącej sytuacji na rynku a następnie zarządzanie nim wspólnie z Klientem.

Doradcy Finansowi Xelion mają do dyspozycji zaawansowane narzędzie analityczne Xelion SmartBox, które wspiera ich w budowaniu oferty dostosowanej do indywidualnej sytuacji Klienta. Jest to pierwsze na polskim rynku narzędzie do przeprowadzania kompleksowej analizy osobistych finansów Klienta.

Obejrzyj cały proces

Czym jest SmartBox?

SmartBox jest nowoczesnym systemem informatycznym klasy CRM zaprojektowanym tak, aby w efektywny sposób wspierać Doradcę w przygotowywaniu analiz i projektowaniu rozwiązań finansowych dla Klientów Xelion. Ponadto SmartBox wspiera Doradcę w zarządzaniu relacjami z klientami (posiada m.in. wbudowany kalendarz spotkań oraz możliwość przekazywania informacji i zadań do innych Doradców), składaniu dyspozycji produktowych oraz monitorowaniu transakcji przekazanych do realizacji.

Jak działa system wsparcia analiz finansowych?

Na podstawie rozmowy przeprowadzonej z Klientem Doradca Finansowy wprowadza do systemu SmartBox dane dotyczące jego celów finansowych, przewidywanego terminu ich realizacji oraz kwot, jakie muszą być zgromadzone. Na spotkaniu Doradca Finansowy ustala wraz Klientem strategię inwestycyjną dla każdego celu finansowego, biorąc pod uwagę planowany horyzont czasowy oraz profil inwestycyjny Klienta. Dane te wraz z informacją o sytuacji finansowej Klienta Doradca Finansowy wprowadza do systemu SmartBox.

Na podstawie wprowadzonych informacji SmartBox generuje jeden lub więcej wariantów możliwych rozwiązań finansowych. Oprócz czynników wymienionych powyżej, SmartBox uwzględnia także takie parametry jak oszczędnościowy lub inwestycyjny charakter wpłat, wysokość inwestowanej kwoty oraz aktualne dane dotyczące poszczególnych produktów finansowych.

Dobór produktów opiera się na rankingach uwzględniających zmiany wartości poszczególnych aktywów, ich rentowność, kursy walut oraz inne wskaźniki finansowej oceny aktywów, w tym wskaźniki związane z oceną ryzyka. Nad optymalnym dopasowaniem koncepcji produktowej czuwa zespół menedżerów produktów Xelion oraz eksperci zarządzający portfelami w ramach towarzystw funduszy inwestycyjnych.

Doradca Finansowy dokonuje przeglądu rozwiązań zaproponowanych przez SmartBox i na podstawie informacji uzyskanych od Klienta, modyfikuje lub wybiera to rozwiązanie, które jego zdaniem w najpełniejszym stopniu spełnia oczekiwania Klienta.

Po zatwierdzeniu analizy SmartBox generuje wydruki zawierające propozycje rozwiązań finansowych wraz z uzasadnieniem oraz graficznym przedstawieniem składu i dotychczasowych wyników rentowności danego portfela. Tak kompleksowo przygotowana i udokumentowana oferta stanowi podstawę do dyskusji, w czasie której Klient dokonuje wyboru konkretnych rozwiązań finansowych.

Informacja pobrana z witryny www.xelion.pl

PS: i tylko szkoda, że apropos Xeliona ostatnio słyszy się tylko o cięciu etatów, właczeniu do Pekao S.A. i ogólnie samych stratach związanych z tym projektem…